Τελικές Ρυθμίσεις του Server

Το πρόβλημα με το γράμμα "ς"

Μπορείτε να διαπιστώσετε αν υπάρχει αυτό το πρόβλημα στο σύστημα σας ως εξής:

Κάνετε login σε ένα σταθμό με Windows95 σαν απλός χρήστης

Πηγαίνετε στο home directory του χρήστη το οποίο βρίσκεται στον NT server.

Προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα Νέος Φάκελος.

Αν υπάρχει πρόβλημα, θα δημιουργηθεί κανονικά ο νέος φάκελος, αλλά ο χρήστης δεν θα μπορεί να "μπει" σε αυτόν, παρά μόνο θα έχει δικαίωμα να τον βλέπει.

Για να διορθώστε αυτό το πρόβλημα:

Κατεβάστε αρχικά το αρχείο finsigma.exe και τρέξτε το στον NT server.

Στη συνέχεια βγείτε σε Command Prompt και δώστε την εντολή chkdsk x: /f για όλα τα partitions (όπου x: δώστε το όνομα του partition.

Στην ερώτηση αν θέλετε να προγραμματιστεί ο έλεγχος για την επόμενη επανεκκίνηση απαντήστε Yes.

Κάντε Reboot στον υπολογιστή.

 

Διαχείριση των Υπηρεσιών του ΝΤ Server μέσω Web

Για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω Web σε διάφορα εργαλεία του NT server μπορείτε να εγκαταστήσετε το αντίστοιχο πρόγραμμα το οποίο διανέμει δωρεάν η Microsoft.

Webadmin.exe - Έκδοση 1.0 (Για υπολογιστές στους οποίους δεν έχει εγκατασταθεί το Option Pack)

NTSwebadmin20_x86.exe - Έκδοση 2.0 (Για υπολογιστές στους οποίους έχει εγκατασταθεί το Option Pack)

Αφού πάρετε την κατάλληλη έκδοση (συνίσταται η ύπαρξη του Option Pack) τρέχετε το πρόγραμμα και ακολουθείτε τις οδηγίες (αν χρειαστούν) αφήνοντας τις υπάρχουσες επιλογές.

Στη συνέχεια πηγαίνοντας στην διεύθυνση http://<internet διεύθυνση σχολείου>/ntadmin/ θα μπορείτε να διαχειρίζεστε τον server από οποιονδήποτε υπολογιστή που έχει πρόσβαση στο Web.

 

Διαχείριση των Υπηρεσιών του MS-Proxy 2.0 μέσω Web

Για να μπορείτε να διαχειρίζεστε μέσω Web τον MS-Proxy μπορείτε να εγκαταστήσετε το αντίστοιχο πρόγραμμα (Proxy-Webadmin.exe) το οποίο διανέμει δωρεάν η Microsoft.

 

Επίλυση του προβλήματος στο Outlook Web Access

Κανονικά οι χρήστες πηγαίνοντας στη διεύθυνση http://<internet διεύθυνση-σχολείου>/exchange/ θα πρέπει δίνοντας το username τους και το password τους να βλέπουν τα e-mail τους από οποιονδήποτε υπολογιστή έχει πρόσβαση στο Internet. Αν παρουσιάζονται προβλήματα, τότε χρειάζεται να αντικατασταθεί το αρχείο asp.dll με μια καινούρια του έκδοση.

Αφού κατεβάσετε το αρχείο ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

Σταματήστε τα ακόλουθα services:

IIS Admin Service
FTP Publishing Service
World Wide Web Publishing Service

Βρείτε το αρχείο asp.dll (πρέπει να βρίσκεται στο directory \winnt\system32\inetsrv) και αντικαταστήστε το με το καινούριο asp.dll.

Ξεκινήστε ξανά τα services:

IIS Admin Service
FTP Publishing Service
World Wide Web Publishing Service