Οδηγίες εγκατάστασης του Microsoft Service Pack 3 for Windows NT

Η εγκατάσταση του Microsoft Service Pack 3 for Windows NT είναι πολύ απλή. Το μόνο που πρέπει να γίνει είναι να τρέξει το πρόγραμμα εγκατάστασης και να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην οθόνη. Δεν χρειάζεται ο ορισμός παραμέτρων ή η επιλογή εγκατάστασης ή όχι διαφόρων κομματιών του πακέτου. Το μόνο που πρέπει να αποφασιστεί είναι το να υπάρξει δυνατότητα μελλοντικής απεγκατάστασης του Microsoft Service Pack 3 for Windows NT ή όχι. Η επιλογή αυτή δεν θα επηρεάσει την αποτελεσματικότητα της εγκατάστασης. Μετά από κάθε αλλαγή στα Windows NT θα πρέπει να επανεγκαθίσταται το Microsoft Service Pack 3 for Windows NT.