Οδηγίες εγκατάστασης του Microsoft Proxy Server 2.0

Το CD είναι αυτόματης εκκίνησης (autostart). Μετά την τοποθέτησή του στο CD-ROM drive θα ξεκινήσει αυτόματα η εφαρμογή εγκατάστασης. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Πάτε στο Installation Options και επιλέγετε για εγκατάσταση τα πάντα (Είναι προεπιλεγμένα. Πρέπει μόνο να κάνετε ένα έλεγχο).

Επιλέξτε να είναι Enabled το Caching, ως cache δίσκο επιλέξτε τον "D:" και για μέγεθος του cache δώστε 200ΜΒ για το δίσκο αυτό ενώ για τον "C:" επιλέξτε μέγεθος cache 0ΜΒ. Η επιλογή γίνεται πιέζοντας το [Set]. Τέλος πιέστε το [ΟΚ].

Στο Local Address Table Configuration ορίζουμε τις διευθύνσεις του Internal Network από 192.168.0.0 έως 192.168.255.255

Στην επόμενη οθόνη επιλέγουμε και το Configure Web Browser to use Automatic Configuration και μετά πάμε στα Properties και απενεργοποιούμε το Backup Route.

Στην επόμενη οθόνη απενεργοποιούμε τα Access Control.

Ακολουθούμε τις οδηγίες που μας δίνονται στην οθόνη.