Εγκατάσταση της δυνατότητας εφαρμογής των System Policies στα Windows 95

Αρχικά πρέπει να κάνετε εγκατάσταση της δυνατότητας εφαρμογής των policies σε κάθε τερματικό Windows 95. Η εγκατάσταση αυτή γίνεται ως εξής:

Κάνετε double click στο εικονίδιο προσθαφαίρεση προγραμμάτων από τον πίνακα ελέγχου.

Πηγαίνετε στην καρτέλα Εγκατάσταση των Windows και πιέστε το [Από δισκέτα].

Ορίζετε τη διαδρομή x:\ADMIN\APPTOOLS\POLEDIT (όπου x: το drive letter του CD-ROM drive).

Στη συνέχεια επιλέγετε από τα στοιχεία προς εγκατάσταση μόνο Πολιτικές για ομάδες και πιέζετε το [Εγκατάσταση].

Τέλος στην οθόνη της προσθαφαίρεσης προγραμμάτων πιέστε το [ΟΚ].

Μετά το τέλος της εγκατάστασης πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.