Εγκατάσταση του System Policy Editor στα Windows 95

Σε ένα τερματικό που θα το χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία των policies θα πρέπει να εγκαταστήσετε και τον System Policy Editor. Η εγκατάσταση αυτή γίνεται ως εξής:

Κάνετε double click στο εικονίδιο προσθαφαίρεση προγραμμάτων από τον πίνακα ελέγχου.

Πηγαίνετε στην καρτέλα Εγκατάσταση των Windows και πιέζετε το [Από δισκέτα].

Ορίζετε τη διαδρομή x:\ADMIN\APPTOOLS\POLEDIT (όπου x: το drive letter του CD-ROM drive).

Στη συνέχεια επιλέγετε από τα στοιχεία προς εγκατάσταση όλα τα στοιχεία και πιέζετε το [Εγκατάσταση]

Τέλος στην οθόνη της προσθαφαίρεσης προγραμμάτων πιέστε το [ΟΚ].

Μετά το τέλος της εγκατάστασης πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν είναι δυνατό μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας του config.pol να μην υπάρχει ο System Policy Editor στον υπολογιστή για λόγους ασφαλείας. Η ύπαρξη όμως ή όχι του System Policy Editor δεν επηρρεάζει την καλή λειτουργία του συστήματος και δεν θεωρείται κρίσιμη η αφάιρεσή του από τον υπολογιστή.