Οδηγίες εγκατάστασης του Microsoft Windows NT4.0 Option Pack

Πριν ξεκινήσουμε την εγκατάσταση του Option Pack, είναι απαραίτητο να εγκαταστήσουμε τον Microsoft Internet Explorer 4.0 στον server. Επίσης αν στο σύστημα υπάρχει εγκατεστημένος Proxy Server, θα πρέπει μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Option Pack να ξαναγίνει εγκατάσταση του Proxy Server.

 


 

Εγκατάσταση του Microsoft Internet Explorer 4.0

Τρέξτε το ie4setup.exe που βρίσκεται στο directory \ie401\x86 του CD που φέρει τον τίτλο "Microsoft Windows NT4.0 Option Pack" και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Όταν φτάσετε στην οθόνη με την άδεια χρήσης επιλέξτε I accept the agreement και πιέστε το [Next].

Επιλέξτε Standard Installation και πιέστε το [Next].

Επιλέξτε "No" για την εγκατάσταση του Windows Desktop Update και πιέστε το [Next].

Για περιοχή του "Active channel selection" επιλέξτε Greece και πιέστε το [Next].

Αφήστε τη διαδρομή προορισμού στην προεπιλεγμένη (η οποία θα πρέπει να είναι η \Program Files\Plus!\Microsoft Internet) και πιέστε το [Next].

Η εγκατάσταση θα ολοκληρωθεί σε λίγα λεπτά δίνοντάς σας κατά διαστήματα μερικές πληροφορίες για τις ενέργειες που θα γίνουν αυτόματα. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα σας ζητηθεί να γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Όταν τρέξετε για πρώτη φορά τον Internet Explorer θα ξεκινήσει αυτόματα ένας Wizard για τη σύνδεση στο Internet. Επιλέξτε I already have an Internet Connection set up on this computer and I do not want to change it και πιέστε το [Επόμενο] και στη συνέχεια πιέστε το [Τέλος].

 


 

Εγκατάσταση του Option Pack

Τρέξτε το πρόγραμμα Setup.exe που βρίσκεται στο root directory του CD που φέρει τον τίτλο "Microsoft Windows NT4.0 Option Pack" και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Επιλέξτε Custom εγκατάσταση και πιέστε το [Επόμενο].

Πάτε στον Internet Information Server, δώστε [Show Subcomponents], αφαιρέστε το SMTP Service αφήνοντας όλα τα υπόλοιπα όπως είναι και στη συνέχεια πιέστε [ΟΚ].

Στις επόμενες δύο οθόνες αφήνουμε τα προεπιλεγμένα directories.

Επιλέγουμε Remote Administrative Account. Σαν Account δίνουμε το Administrator και συμπληρώνουμε το password που έχουμε επιλέξει για τον administrator.

Στην επιλογή για το directory του default index server αφήνουμε το προεπιλεγμένο directory.

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα σας ζητηθεί να γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή.