Οδηγίες εγκατάστασης του Microsoft Windows NT Server 4.0

Ξεκινάμε τον υπολογιστή που προορίζεται για server χρησιμοποιώντας τη δισκέτα "Setup Disk 1" που συνοδεύει το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows NT Server.

Όταν σας ζητηθεί να τοποθετήσετε τη δισκέτα Windows NT Server Setup Disk #2, τοποθετήστε στον οδηγό δισκέτας τη δισκέτα "Setup Disk 2" και πιέστε στη συνέχεια το πλήκτρο [ENTER].

Στην επόμενη οθόνη θα ρωτηθείτε για το τι θέλετε να κάνετε. Εδώ έχετε τέσσερις επιλογές. Πιέστε το πλήκτρο [ENTER] για να επιλέξετε την εγκατάσταση των Windows.

Ορίστε τις συσκευές με τις οποίες είναι εξοπλισμένος ο υπολογιστής. Υπάρχουν δύο τρόποι να γίνει αυτό. Ο πρώτος είναι να γίνει αυτόματα από το πρόγραμμα εγκατάστασης, και ο δεύτερος είναι να γίνει χειροκίνητα, δηλαδή να ορίσετε μόνοι σας τις συσκευές. Πιέστε το πλήκτρο [ENTER] για να συνεχίσετε με τον αυτόματο εντοπισμό συσκευών. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο χειροκίνητος τρόπος ορισμού των συσκευών είναι καλό να χρησιμοποιηθεί μόνο αν γνωρίζουμε από πριν ότι το σύστημα έχει κάποιες συσκευές οι οποίες συνοδεύονται με δικούς του οδηγούς συσκευών για Microsoft Windows NT, τους οποίους παρέχει ο κατασκευαστής των συσκευών.

Όταν σας ζητηθεί να τοποθετήσετε τη δισκέτα Windows NT Server Setup Disk #3, τοποθετήστε στον οδηγό δισκέτας τη δισκέτα "Setup Disk 3" και πιέστε στη συνέχεια το πλήκτρο [ENTER].

Μετά τον εντοπισμό των συσκευών από το πρόγραμμα εγκατάστασης, θα πρέπει στη οθόνη σας να υπάρχει μία λίστα με τις συσκευές που εντοπίστηκαν. Στη λίστα αυτή θα πρέπει να φαίνονται όλες οι συσκευές αποθήκευσης με τις οποίες είναι εφοδιασμένο το σύστημά μας (π.χ. IDE controller, SCSI controller) αλλά και οποιαδήποτε άλλη συσκευή πέρα των συνηθισμένων (π.χ. ειδικές κάρτες δικτύου) με τις οποίες είναι εφοδιασμένο το σύστημά σας.

Σε περίπτωση που δεν φαίνονται οι όλες συσκευές του συστήματος, δηλαδή γνωρίζετε ότι το σύστημα είναι εφοδιασμένο για παράδειγμα με SCSI controller αλλά αυτός δεν εντοπίστηκε, θα πρέπει να τον προσθέσετε χειροκίνητα πιέζοντας το πλήκτρο [S]. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είστε εφοδιασμένοι με τη δισκέτα οδηγών του κατασκευαστή της συσκευής. Η εγκατάσταση αυτών των συσκευών γίνεται επιλέγοντας από τον κατάλογο συσκευών που θα εμφανιστεί την επιλογή Other (Requires disk provided by a hardware manufacturer). Τοποθετήστε τη δισκέτα με τους οδηγούς της συσκευής και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο [ENTER]. Θα εμφανιστεί στη οθόνη ένας κατάλογος με τις συσκευές για τις οποίες υπάρχουν οδηγοί στη συγκεκριμένη δισκέτα. Επιλέξτε την κατάλληλη συσκευή. Επαναλάβετε τα ίδια βήματα για όλες τις συσκευές με τις οποίες παρουσιάστηκε το πρόβλημα.

Αφού τελειώσετε με τι συσκευές θα επιστρέψετε στην οθόνη που βλέπατε τη λίστα με αυτές. Τώρα πιέστε το [ENTER] για να συνεχίσετε.

Όταν σας ζητηθεί να τοποθετήσετε το CD Windows NT Server CD-ROM, τοποθετήστε στο CD-ROM drive το CD με τον τίτλο "Microsoft Windows NT Server" και πιέστε το πλήκτρο [ENTER].

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί στην οθόνη η άδεια χρήσης του προϊόντος. Κινηθείτε με το πλήκτρο [PAGE DOWN] μέχρι το τέλος της. Θα εμφανιστεί στην τελευταία γραμμή της οθόνης το εξής: F8 = I agree ESC = I do not agree PAGE UP = Previous Page. Πιέστε το πλήκτρο [F8].

Ορίστε τις παραμέτρους του υπολογιστή. Η λίστα αυτή είναι σωστή όταν έχει τις ακόλουθες τιμές:

Computer:

Standard PC

Display:

Auto Detect

Keyboard:

XT, AT, or enhanced Keyboard (84- 104 keys)

Keyboard Layout:

Greek Latin

Pointing Device:

Microsoft Mouse Port Mouse (includes BallPoints)


Αν τα στοιχεία που έχετε στην οθόνη δεν ταιριάζουν με αυτά που αναφέρονται θα πρέπει να τα αλλάξετε ώστε να ταιριάζουν. Μόλις τελειώσετε με τις αλλαγές πάτε στο:

No Changes: The above list matches my computer

και πιέστε το πλήκτρο [ENTER].

Επόμενο βήμα είναι να ορίσουμε τα partitions του δίσκου. Δημιουργούμε στο δίσκο δύο partitions ίσου μεγέθους. Η διαδικασία αυτή γίνεται εύκολα ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται στην οθόνη από το πρόγραμμα εγκατάστασης. Αφού δημιουργήσετε τα partitions επιλέξτε το C: και πιέστε το πλήκτρο [ENTER].

Τώρα πρέπει να ορίσετε το σύστημα αρχείων που θέλετε να χρησιμοποιηθεί στο δίσκο. Οι δυνατές επιλογές είναι σύστημα αρχείων τύπου FAT και σύστημα αρχείων τύπου NTFS. Επιλέξτε το σύστημα αρχείων NTFS και πιέστε το πλήκτρο [ENTER].

Αμέσως μετά θα αρχίσει η διαμόρφωση του δίσκου (format). Μόλις ολοκληρωθεί θα πρέπει να επιλέξετε τον κατάλογο (directory) στον οποίο θα εγκατασταθεί το λειτουργικό σύστημα. Προεπιλεγμένη θέση είναι το \WINNT. Πιέστε το πλήκτρο [ENTER] για συνέχεια.

Ακολουθεί η διαδικασία ελέγχου του δίσκου για πιθανά προβλήματα. Αυτή τη διαδικασία μπορείτε να την παρακάμψετε αλλά αυτό δεν συνιστάται. Πιέστε το πλήκτρο [ENTER] για να γίνει ο έλεγχος. Μόλις τελειώσει ο έλεγχος θα αρχίσει η αντιγραφή των αρχείων στο δίσκο.

Μετά την ολοκλήρωση της αντιγραφής των αρχείων στο δίσκο, το πρόγραμμα εγκατάστασης θα ζητήσει να αφαιρέσετε τη δισκέτα και το CD από τις αντίστοιχες συσκευές και να πιέσετε το πλήκτρο [ENTER] για να γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.

Ο υπολογιστής θα κάνει κάποιες ενέργειες και τελικά θα εμφανίσει το γραφικό περιβάλλον των Windows. Στη φάση αυτή θα σας ζητήσει να τοποθετήσετε ξανά στο CD-ROM drive το CD με τον τίτλο "Microsoft Windows NT Server". Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες στην οθόνη.

Ξεκινάει η συλλογή πληροφοριών για τον υπολογιστή από το πρόγραμμα εγκατάστασης. Στο παράθυρο που εμφανίζεται πιέστε το [Next].

Ορίστε το όνομα και τον οργανισμό στον οποίο θα ανήκει ο υπολογιστής. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να δοθούν ως εξής:

Name: Server for project ODYSSEAS
Organization: Ministry of Education

Μετά πιέστε το [Next].

Κάντε την καταχώρηση του προϊόντος. Αυτό γίνεται με την εισαγωγή του αριθμού που υπάρχει στην πίσω πλευρά της θήκης του CD των Windows. Αφού γράψετε τον αριθμό αυτό στις προβλεπόμενες θέσεις στην οθόνη πιέστε το [Next].

Στο βήμα που ακολουθεί πρέπει να οριστεί ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων συνδέσεων που θα επιτρέπονται στον server. Πρέπει να ορίσετε ανά server 10 ταυτόχρονες συνδέσεις (Per Server 10 concurrent connections), όσα δηλαδή και τα licenses που αγοράζουμε, και πιέστε το [Next].

Ορίστε το όνομα του server. Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στο Παράρτημα Β – Πίνακας 1. Μετά πιέστε το [Next].

Επιλέγουμε για τύπο του server (Server Type) το Primary Domain Controller. Πιέστε το [Next].

Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης (password) του διαχειριστή του συστήματος (administrator) (π.χ. odysseas97) και πιέστε το [Next].

Επιλέξτε να μη δημιουργηθεί Emergency Repair Disk και πιέστε το [Next].

Από τα προτεινόμενα στοιχεία (components) που θα εγκατασταθούν επιλέξτε αυτά προτείνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Component

Επιλογή

Accessibility Tools

ΟΧΙ

Accessories

ΝΑΙ (ΟΛΑ)

Communications

ΝΑΙ (ΟΛΑ)

Games

ΟΧΙ

Multimedia

ΝΑΙ (ΟΛΑ)

Windows Messaging

ΝΑΙ (ΟΛΑ)

Τροποποιήστε τα προεπιλεγμένα στοιχεία ώστε να ταιριάζουν με αυτά του προηγούμενου πίνακα και πιέστε το [Next].

Πιέστε το [Next] για να ξεκινήσει η εγκατάσταση του δικτύου.

Επιλέξτε Wired to the network και Remote Access to the Network και πιέστε το [Next].

ΜΗΝ επιλέξτε το Install Microsoft Internet Information Server και πιέστε το [Next] (σε περίπτωση που επιλέξετε την εγκατάστασή του δεν θα πάει τίποτα στραβά με την εγκατάσταση αλλά πιθανές ρυθμίσεις που θα σας ζητηθούν δεν περιγράφονται στις σελίδες αυτές).

Επιλέξτε την κάρτα δικτύου με την οποία είναι εφοδιασμένος ο υπολογιστής. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με χειροκίνητη επιλογή από τη λίστα που έχει ήδη το σύστημα ή χρησιμοποιώντας τους οδηγούς συσκευής του κατασκευαστή πιέζοντας το [Select from list …], ή επιλέγοντας αυτόματο εντοπισμό από το πρόγραμμα εγκατάστασης πιέζοντας το [Start Search]. Ο αυτόματος εντοπισμός μπορεί να εντοπίσει περισσότερες της μίας κάρτες. Αυτό δεν είναι λάθος ιδιαίτερα στην περίπτωση που η κάρτα δικτύου με την οποία είναι εφοδιασμένος ο υπολογιστής δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με την οποία είναι ενημερωμένο το πρόγραμμα εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή επιλέξτε μόνο τη σωστή. Αν ο αυτόματος εντοπισμός αποτύχει θα αναγκαστείτε να ορίσετε την κάρτα δικτύου χειροκίνητα. Όταν τελειώσετε με τον ορισμό της κάρτας δικτύου πιέστε το [Next].

Επιλέξτε τώρα τα πρωτόκολλα που θα χρησιμοποιούνται στο δίκτυο. Αυτά θα πρέπει να είναι τα ακόλουθα:

TCP/IP Protocol
NetBEUI Protocol
Point to Point Tunneling Protocol

 

Όσα από τα παραπάνω πρωτόκολλα δεν υπάρχουν από πριν θα τα βρείτε στη λίστα πιέζοντας το [Select from list…]. Προσέξτε να μην είναι επιλεγμένο κανένα άλλο πρωτόκολλο εκτός από τα παραπάνω.

Πιέστε το [Next] για να συνεχίσετε.

Επιλέξτε για εγκατάσταση τα ακόλουθα services:

Remote Access Service
Microsoft DHCP Server
RPC Configuration
NetBIOS Interface
Workstation
Server

Όσα από αυτά τα services δεν είναι επιλεγμένα (φυσιολογικά δεν θα είναι επιλεγμένο μόνο το Microsoft DHCP Server) μπορείτε να τα βρείτε στη λίστα πιέζοντας το [Select from list…].

Μόλις ολοκληρώσετε την επιλογή των services πιέστε το [Next] για να συνεχίσετε.

Επειδή δεν θα έχετε περισσότερες από μία κάρτες δικτύου στο σύστημα, στην επόμενη ερώτηση πιέστε το [Skip] και συνεχίστε την εγκατάσταση.

Στη διάρκεια της εγκατάστασης θα ρωτηθείτε για το αν υπάρχει DHCP server στο δίκτυο. Απαντήστε πιέζοντας το [No].

Στο παράθυρο για το PPTP Configuration θα πρέπει να ορίσετε το Number of Virtual Private Networks στην τιμή 2.

Στο παράθυρο για την εγκατάσταση του Remote Access Services (RAS) προσθέστε (Add) τα devices VPN1 και VPN2. Οι παράμετροι αυτών θα πρέπει να ορισθούν ως εξής:

Επιλέξτε το VPN1 και πιέστε το [Configure]. Επιλέξτε ως port usage το Dial out and Receive calls.

Επιλέξτε το VPN2 και πιέστε το [Configure]. Επιλέξτε ως port usage το Receive calls only.

Πιέστε το [Network…]. Επιλέξτε τις παραμέτρους σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Dial out Protocols
NetBEUI ΝΑΙ
TCP/IP ΝΑΙ
IPX OXI
Server Settings
Allow remote clients running:
NetBEUI ΝΑΙ
TCP/IP ΟΧΙ
IPX OXI
Encryption Settings:
Allow any authentication including clear text ΝΑΙ
Require encrypted authentication OXI
Require Microsoft encrypted authentication OXI
Enable Multilink OXI


Για το RAS Server NetBEUI clients to access ορίστε τα ακόλουθα:

Allow remote NetBEUI clients to access:
Entire Network ΝΑΙ
This computer only OXI

Πιέστε το [Configure] για να συνεχίσετε.

Ορίστε τις παραμέτρους του TCP/IP ως εξής:

IP Address
IP Address 192.168.1.2
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.1.1

Ορίστε τις παραμέτρους του DNS σύμφωνα με τα στοιχεία που θα βρείτε στο Παράρτημα Β – Πίνακας 2.

Όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους τις αφήνετε όπως έχουν και πιέζετε το [OK] για συνέχεια. Θα δεχτείτε ένα μήνυμα από το σύστημα που θα σας ενημερώνει ότι για τουλάχιστο μία από τις κάρτες δικτύου σας δεν έχει οριστεί διεύθυνση WINS. Πιέστε το [Yes] για να συνεχίσετε.

Όταν εμφανιστεί η οθόνη με τις συνδέσεις των services μην αλλάξετε τίποτα και πιέστε το [Next] για να συνεχίσετε.

Πιέστε το [Next] για να ξεκινήσει το δίκτυο.

Ορίστε το Computer Name του server και το Primary Domain σύμφωνα με τα στοιχεία που θα βρείτε στο Παράρτημα Β – Πίνακας 3.

Όταν εμφανιστεί το ανάλογο μήνυμα στην οθόνη, Πιέστε το [Finish] για να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της εγκατάστασης.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για την επιλογή της ζώνη ώρας, της κάρτας οθόνης που θα ανιχνεύσει το πρόγραμμα εγκατάστασης και την επανεκκίνηση του υπολογιστή. Οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να αλλάξουν αργότερα.

Ρυθμίστε τα ελληνικά-αγγλικά του υπολογιστή ως εξής:

Από το Start ΰ Settings ΰ Control Panel ΰ Keyboard ΰ Input Locales ΰ Add ΰ English (United States) ΰ Set as Default, και στο Greek ΰ Properties ΰ Keyboard Layout: Greek ΰ OK ΰ OK και ακολουθήστε τις οδηγίες για την τοποθέτηση του CD των Windows NT στο CD-ROM drive.

Από το Start ΰ Settings ΰ Control Panel ΰ Regional Settings επιλέξτε "Greek" ΰ Set as default locale ΰ OK, και ακολουθήστε τις οδηγίες για την τοποθέτηση του CD των Windows NT στο CD-ROM drive και επανεκκίνησης των Windows.

Εγκαταστήστε τους οδηγούς συσκευών για κάρτα ήχου, κάρτα VGA και ελεγκτή σκληρού δίσκου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των συσκευών αυτών. (Γενικές οδηγίες εγκατάστασης τέτοιων συσκευών θα βρείτε στο Παράρτημα Α).

Κάντε Format στον δίσκο "D:" του συστήματος.

Ρυθμίστε τον DHCP Server ως εξής:

Πάτε Start ΰ Programs ΰ Administrative Tools (common) ΰ DHCP Manager.

Κάνουμε Double Click στο Local Machine.

Επιλέγουμε το μενού: Scope ΰ Create και ορίζουμε τις ακόλουθες τιμές:

IP Address Pool
Start Address 192.168.1.3
End Address 192.168.1.25
Subnet Mask 255.255.255.0
Exclusion Range
Start Address  
End Address  
Lease Duration
Unlimited NAI
Limited to: OXI
Name LAN
Comment Local Area Network IP addresses

Όταν πιέσετε το [ΟΚ] το σύστημα θα σας ρωτήσει αν θέλετε να ενεργοποιήσετε την νέα περιοχή διευθύνσεων. Απαντήστε [Yes].

Επιλέγουμε τη νέα περιοχή διευθύνσεων που φαίνεται πια στο αριστερό παράθυρο και πηγαίνουμε στο DHCP options ΰ Scope.

Κάνουμε Add για τον Router και πιέζουμε το [Value] και στη συνέχεια το [Edit Array...].

Ορίζουμε την IP διεύθυνση στην τιμή 192.168.1.1 και πιέζουμε το [ΟΚ] και ξανά το [ΟΚ].

Κλείστε το παράθυρο του DHCP Server.

Η εγκατάσταση και οι ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος ολοκληρώθηκαν.