Οδηγίες εγκατάστασης του Microsoft Exchange Server 5.5

Ξεκινήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης του Microsoft Exchange Server 5.5 (Το CD είναι autostart οπότε θα πρέπει να ξεκινήσει μόνο του. Διαφορετικά ξεκινήστε μόνοι σας το πρόγραμμα εγκατάστασης).

Επιλέξτε Setup Server and Components

Επιλέξτε να εγκατασταθεί ο Microsoft Exchange Server 5.5

Όταν εμφανιστεί το παράθυρο με την άδεια χρήσης του προϊόντος πιέστε το [Accept].

Επιλέξτε "Complete/Custom" τρόπο εγκατάστασης.

Επιλέξτε τα ακόλουθα για εγκατάσταση:

Microsoft Exchange Server

ΝΑΙ

MS Mail Connector

ΟΧΙ

cc:Mail Connector

ΟΧΙ

X.400 Connector

ΝΑΙ

Microsoft Exchange Event Service

ΝΑΙ

Key Management Server

ΟΧΙ

Microsoft Exchange Administrator

ΝΑΙ

Books Online

ΝΑΙ

Outlook Web Access

ΝΑΙ

Στο παράθυρο ενημέρωσης για την άδεια χρήσης επιλέξτε το I agree that και πιέστε το [OK].

Για Organization and site δώστε τα στοιχεία που θα βρείτε στο Παράρτημα Β – Πίνακας 4.

Όταν σας ρωτήσει το σύστημα αν θέλετε να δημιουργήσετε καινούριο site απαντήστε πιέστε το [Yes].

Ορίστε τον λογαριασμό που θα χρησιμοποιείται για τα services. Προτείνεται ο λογαριασμός του administrator.

Μόλις ολοκληρωθεί η φάση της εγκατάστασης επιλέξτε να τρέξει το πρόγραμμα βελτιστοποίησης (Run Optimizer) και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη αφήνοντας τις προεπιλογές του προγράμματος.

Όταν τελειώσει και η βελτιστοποίηση θα επιστρέψετε στη αρχική οθόνη και εκεί πιέστε το [Exit].

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Microsoft Exchange Server 5.5, θα πρέπει να εγκαταστήσετε και το Internet Mail Service σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

Πάτε στο Start ΰ Microsoft Exchange ΰ Microsoft Exchange Administrator.

Στο παράθυρο του Microsoft Exchange Administrator πάτε Fileΰ New Otherΰ Internet Mail Service.

Ακολουθείτε τις οδηγίες στην οθόνη αφήνοντας τα προεπιλεγμένα μέχρι τη στιγμή που θα σας ρωτήσει για το πώς θέλετε να στέλνεται το Internet Mail (How do you want the internet mail (DNS) to send mail (Typical)). Επιλέξτε Route all mail through a single host και ορίστε τα στοιχεία σύμφωνα με τον πίνακα που θα βρείτε στο Παράρτημα Β – Πίνακας 5:

Στην επόμενη οθόνη επιλέξτε All internet addresses (Typical).

Ορίστε τη διεύθυνση του κόμβου σας (site) σύμφωνα με τα στοιχεία στο Παράρτημα Β – Πίνακας 6

Στη συνέχεια επιλέξτε (Create/Use) the mailbox called Administrator.

Δώστε το password του administrator.

Η εγκατάσταση θα ολοκληρωθεί ξεκινώντας το service και αναφέροντας ότι τα services ξεκίνησαν.