Δημιουργία αρχείου πολιτικής (config.pol)

Πάτε στον server και ξεκινάτε τον "User Manger for Domains”. Δημιουργείτε δύο νέα Global Groups χρηστών τα οποία θα ονομάσετε "Teachers" και "Students". Προσοχή! Αφαιρέστε τον administrator από τα μέλη του νέου group.

Δημιουργήστε στον server ένα directory με το όνομα "poldirs". Κάτω από το "poldirs" δημιουργήστε τα subdirectories "teachers" και "students" και κάτω από καθένα τους δημιουργήστε τα: "desk", "nethood", "programs", "start", "startup". Κάντε shared το "poldirs" με το όνομα "poldirs" και δώστε permission READ για τα groups: “Students”, “Teachers”, “Domain Users” και permission FULL CONTROL για το group "Administrators".

Από το Windows95 τερματικό που εγκαταστήσατε τον System Policy Editor ξεκινήστε τον System Policy Editor.

Πάτε Αρχείο ΰ Νέο Αρχείο.

Διαγράψτε τον “Προεπιλεγμένο Χρήστη” και προσθέστε τα group "Teachers" και "Students" που δημιουργήσατε προηγουμένως.

Κάντε Double Click στο εικονίδιο “Προεπιλεγμένος υπολογιστής” και ορίστε τα πεδία σύμφωνα με το ακόλουθο διάγραμμα:

Υπόμνημα

Στα διάγραμματα που ακολουθούν οι πληροφορίες με κόκκινο χρώμα είναι τα πρόσθετα στοιχεία που θα πρέπει να ορίσετε για κάθε επιλογή.

 


Προεπιλεγμένος Υπολογιστής

5,,,Δίκτυο

.    5,,,Έλεγχος Πρόσβασης

.    .   F,,,ώΈλεγχος πρόσβασης σε επίπεδο χρήστη

.    .          Όνομα Ταυτοποίησης: <Δώστε το Domain>

.    .          Τύπος ταυτοποίησης: Τομέας των Windows NT

.    .

.    5,,,Σύνδεση

.    .   5,,,¨Πληροφορίες σύνδεσης

.    .   F,,,ώΑπαιτείται επαλήθευση μέσω δικτύου για πρόσβαση στα Windows

.    .

.    5,,,Microsoft Client για δίκτυα NetWare

.    .   5,,,¨Προτιμώμενος διακομιστής

.    .   5,,,¨Υποστήριξη μεγάλων ονομάτων αρχείων

.    .   5,,,¨Κατάσταση αναζήτησης

.    .   F,,,¨Απενεργοποίηση αυτόματης σύνδεσης στο NetWare

.    .

.    5,,,Microsoft Client για δίκτυα Windows

.    .   5,,,ώΣύνδεση με τα Windows NT

.    .   .      Όνομα τομέα: <Δώστε το Domain>

.    .   .      ώΕμφάνιση των πληροφοριών σύνδεσης

.    .   .      ¨ Απενεργοποίηση απόκρυψης του κωδικού πρόσβασης στον τομέα

.    .   F,,,ώΟμάδα εργασίας

.    .          Ομάδα εργασίας: <Δώστε όνομα ομάδα ίδιο με το Domain>

.    .          Εναλλακτική ομάδα εργασίας: <Δώστε όνομα ομάδα ίδιο με το Domain>

.    .

.    5,,,Κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών στα δίκτυα NetWare

.    .   F,,,¨Απενεργοποίηση κοινοποίησης SAP

.    .

.    5,,,Κωδικοί πρόσβασης

.    .   5,,,ώΑπόκρυψη κωδικών πρόσβασης των κοινόχρηστων στοιχείων με αστερίσκους

.    .   5,,,ώΧωρίς αυτόματη χρήση κοινών κωδικών

.    .   5,,,¨Απαιτείται ένας αλφαριθμητικός κωδικός πρόσβασης για τα Windows

.    .   F,,,ώΕλάχιστο μήκος κωδικού πρόσβασης στα Windows

.    .          Μήκος: 3

.    .

.    5,,,Δίκτυο μέσω τηλεφώνου

.    .   F,,,¨Απενεργοποίηση εισερχόμενων κλήσεων

.    .

.    5,,,Κοινή χρήση

.    .   5,,,¨Απενεργοποίηση κοινής χρήσης αρχείων

.    .   F,,,¨Απενεργοποίηση κοινής χρήσης εκτυπωτών

.    .

.    5,,,SNMP

.    .   5,,,¨Κοινότητες

.    .   5,,,¨Επιτρεπόμενοι διαχειριστές

.    .   5,,,¨Παγιδεύσεις για τη 'Δημόσια' κοινότητα

.    .   F,,,¨Internet MIB (RFC1156)

.    .

.    F,,,Ενημέρωση

.        ώΑπομακρυσμένη ενημέρωση

.           Κατάσταση ενημέρωσης: Αυτόματη (προεπιλεγμένη διαδρομή)

.           ώΕμφάνιση μηνυμάτων σφαλμάτων

.           ¨Εξισορρόπηση φορτίου

.

F,,,Σύστημα

    5,,,ώΕνεργοποίηση προφίλ χρηστών

    5,,,¨Διαδρομή δικτύου για την εγκατάσταση των Windows

    5,,,¨Διαδρομή δικτύου για την περιήγηση των Windows

    5,,,¨Εκτέλεση

    5,,,¨Εκτέλεση μία φορά

    F,,,¨Εκτέλεση υπηρεσιών


 

 

Κάντε Double Click στο εικονίδιο “Students” και ορίστε τα πεδία σύμφωνα με το ακόλουθο διάγραμμα:

 

 


Students

5,,,Πίνακας Ελέγχου

.    5,,,Οθόνη

.    .   F,,,ώΠεριορισμός του πίνακα ελέγχου 'Οθόνη'

.    .          ¨Απενεργοποίηση του πίνακα ελέγχου 'Οθόνη'

.    .          ¨Απόκρυψη της καρτέλας 'Φόντο'

.    .          ¨Απόκρυψη της καρτέλας 'Προφύλαξη οθόνης'

.    .          ¨Απόκρυψη της καρτέλας 'Εμφάνιση'

.    .          ώΑπόκρυψη της καρτέλας 'Ρυθμίσεις'

.    5,,,Δίκτυο

.    .   F,,,ώΠεριορισμός του πίνακα ελέγχου 'Δίκτυο'

.    .          ώΑπενεργοποίηση του πίνακα ελέγχου 'Δίκτυο'

.    .          ώΑπόκρυψη της καρτέλας 'Αναγνώριση'

.    .          ώΑπόκρυψη της καρτέλας 'Έλεγχος πρόσβασης'

.    5,,,Κωδικοί Πρόσβασης

.    .   F,,,ώΠεριορισμός της επιλογής 'Κωδικοί πρόσβασης' του πίνακα ελέγχου

.    .          ¨Απενεργοποίηση της επιλογής 'Κωδικοί πρόσβασης' του πίνακα ελέγχου

.    .          ¨Απόκρυψη της καρτέλας 'Αλλαγή κωδικών πρόσβασης'

.    .          ώΑπόκρυψη της καρτέλας 'Απομακρυσμένη διαχείριση'

.    .          ώΑπόκρυψη της καρτέλας 'Προφίλ χρηστών'

.    5,,,Εκτυπωτές

.    .   F,,,ώΠεριορισμός ρυθμίσεων εκτυπωτών

.    .          ¨Απόκρυψη των καρτελών 'Γενικά' και 'Λεπτομέρειες'

.    .          ώΑπενεργοποίηση της διαγραφής εκτυπωτών

.    .          ώΑπενεργοποίηση της προσθήκης εκτυπωτών

.    F,,,Σύστημα

.        F,,,ώΠεριορισμός του Πίνακα Ελέγχου

.               ώΑπόκρυψη της καρτέλας 'Διαχείριση Συσκευών'

.               ώΑπόκρυψη της καρτέλας 'Προφίλ Υλικού'

.               ώΑπόκρυψη του κουμπιού 'Σύστημα Αρχείων'

.               ώΑπόκρυψη του κουμπιού 'Εικονική Μνήμη'

5,,,Επιφάνεια εργασίας

.    5,,,¨Ταπετσαρία

.    F,,,¨Συνδυασμός Χρωμάτων

.

5,,,Δίκτυο

.    F,,,Κοινή χρήση

.       5,,,¨Απενεργοποίηση ρυθμίσεων κοινών αρχείων

.       F,,,¨Απενεργοποίηση ρυθμίσεων κοινών εκτυπωτών

.

5,,,Κέλυφος

.    5,,,Προσαρμοσμένοι φάκελοι

.    .   5,,,ώΠροσαρμοσμένος φάκελος 'Προγράμματα'

.    .   .      Διαδρομή για τη λήψη στοιχείων από τα 'Προγράμματα':

.    .   .      \\<Server Name>\poldirs\students\programs

.    .   5,,,ώΠροσαρμοσμένα εικονίδια Επιφάνειας Εργασίας

.    .   .      Διαδρομή για τη λήψη εικονιδίων της Επιφάνειας Εργασίας:

.    .   .      \\<Server Name>\poldirs\students\desk

.    .   5,,,ώΑπόκρυψη των υποφακέλων του μενού 'Έναρξη'

.    .   5,,,ώΠροσαρμοσμένος φάκελος 'Εκκίνηση'

.    .   .      Διαδρομή για τη λήψη στοιχείων από τα 'Εκκίνηση':

.    .   .      \\<Server Name>\poldirs\students\startup

.    .   5,,,ώΠροσαρμοσμένη 'Περιοχή Δικτύου'

.    .   .      Διαδρομή για τη λήψη στοιχείων από τα 'Περιοχή Δικτύου':

.    .   .      \\<Server Name>\poldirs\students\nethood

.    .   F,,,ώΠροσαρμοσμένο μενού 'Έναρξη'

.    .          Διαδρομή για τη λήψη στοιχείων από τα 'Έναρξη':

.    .          \\<Server Name>\poldirs\students\start

.    F,,,Περιορισμοί

.        5,,,ώΚατάργηση εντολής 'Εκτέλεση'

.        5,,,¨Αφαίρεση των φακέλων από τις 'Ρυθμίσεις' στο μενού 'Έναρξη'

.        5,,,ώΑφαίρεση της γραμμής εργασιών από τις 'Ρυθμίσεις' στο μενού 'Έναρξη'

.        5,,,ώΚατάργηση της εντολής 'Εύρεση'

.        5,,,ώΑπόκρυψη των μονάδων δίσκου στο 'Ο Υπολογιστής μου'

.        5,,,¨Απόκρυψη της 'Περιοχής Δικτύου'

.        5,,,ώΧωρίς 'Συνολικό δίκτυο' στην 'Περιοχή Δικτύου'

.        5,,,ώΧωρίς περιεχόμενα ομάδας εργασίας στην 'Περιοχή Δικτύου'

.        5,,,¨Απόκρυψη όλων των στοιχείων της επιφάνειας εργασίας

.        5,,,¨Απενεργοποίηση της εντολής 'Τερματισμός'

.        F,,,ώΧωρίς αποθήκευση των ρυθμίσεων στην έξοδο

.

F,,,Σύστημα

    F,,,Περιορισμοί

        5,,,ώΑπενεργοποίηση των εργαλείων επεξεργασίας μητρώου

        5,,,¨Εκτέλεση μόνο των επιτρεπόμενων εφαρμογών Windows

        5,,,ώΑπενεργοποίηση της γραμμής εντολών του MS-DOS

        F,,,ώΑπενεργοποίηση των εφαρμογών αποκλειστική λειτουργίας MS-DOS

 


 

 

Κάντε Double Click στο εικονίδιο “Teachers” και ορίστε τα πεδία σύμφωνα με το ακόλουθο διάγραμμα:

 

 


Teachers

5,,,Πίνακας Ελέγχου

.    5,,,Οθόνη

.    .   F,,,ώΠεριορισμός του πίνακα ελέγχου 'Οθόνη'

.    .          ¨Απενεργοποίηση του πίνακα ελέγχου 'Οθόνη'

.    .          ¨Απόκρυψη της καρτέλας 'Φόντο'

.    .          ¨Απόκρυψη της καρτέλας 'Προφύλαξη οθόνης'

.    .          ¨Απόκρυψη της καρτέλας 'Εμφάνιση'

.    .          ώΑπόκρυψη της καρτέλας 'Ρυθμίσεις'

.    5,,,Δίκτυο

.    .   F,,,ώΠεριορισμός του πίνακα ελέγχου 'Δίκτυο'

.    .          ώΑπενεργοποίηση του πίνακα ελέγχου 'Δίκτυο'

.    .          ώΑπόκρυψη της καρτέλας 'Αναγνώριση'

.    .          ώΑπόκρυψη της καρτέλας 'Έλεγχος πρόσβασης'

.    5,,,Κωδικοί Πρόσβασης

.    .   F,,,ώΠεριορισμός της επιλογής 'Κωδικοί πρόσβασης' του πίνακα ελέγχου

.    .          ¨Απενεργοποίηση της επιλογής 'Κωδικοί πρόσβασης' του πίνακα ελέγχου

.    .          ¨Απόκρυψη της καρτέλας 'Αλλαγή κωδικών πρόσβασης'

.    .          ώΑπόκρυψη της καρτέλας 'Απομακρυσμένη διαχείριση'

.    .          ώΑπόκρυψη της καρτέλας 'Προφίλ χρηστών'

.    5,,,Εκτυπωτές

.    .   F,,,ώΠεριορισμός ρυθμίσεων εκτυπωτών

.    .          ¨Απόκρυψη των καρτελών 'Γενικά' και 'Λεπτομέρειες'

.    .          ώΑπενεργοποίηση της διαγραφής εκτυπωτών

.    .          ¨Απενεργοποίηση της προσθήκης εκτυπωτών

.    F,,,Σύστημα

.        F,,,ώΠεριορισμός του Πίνακα Ελέγχου

.               ώΑπόκρυψη της καρτέλας 'Διαχείριση Συσκευών'

.               ώΑπόκρυψη της καρτέλας 'Προφίλ Υλικού'

.               ώΑπόκρυψη του κουμπιού 'Σύστημα Αρχείων'

.               ώΑπόκρυψη του κουμπιού 'Εικονική Μνήμη'

5,,,Επιφάνεια εργασίας

.    5,,,¨Ταπετσαρία

.    F,,,¨Συνδυασμός Χρωμάτων

.

5,,,Δίκτυο

.    F,,,Κοινή χρήση

.       5,,,¨Απενεργοποίηση ρυθμίσεων κοινών αρχείων

.       F,,,¨Απενεργοποίηση ρυθμίσεων κοινών εκτυπωτών

.

5,,,Κέλυφος

.    5,,,Προσαρμοσμένοι φάκελοι

.    .   5,,,ώΠροσαρμοσμένος φάκελος 'Προγράμματα'

.    .   .      Διαδρομή για τη λήψη στοιχείων από τα 'Προγράμματα':

.    .   .      \\<Server Name>\poldirs\teachers\programs

.    .   5,,,ώΠροσαρμοσμένα εικονίδια Επιφάνειας Εργασίας

.    .   .      Διαδρομή για τη λήψη εικονιδίων της Επιφάνειας Εργασίας:

.    .   .      \\<Server Name>\poldirs\teachers\desk

.    .   5,,,ώΑπόκρυψη των υποφακέλων του μενού 'Έναρξη'

.    .   5,,,ώΠροσαρμοσμένος φάκελος 'Εκκίνηση'

.    .   .      Διαδρομή για τη λήψη στοιχείων από τα 'Εκκίνηση':

.    .   .      \\<Server Name>\poldirs\teachers\startup

.    .   5,,,ώΠροσαρμοσμένη 'Περιοχή Δικτύου'

.    .   .      Διαδρομή για τη λήψη στοιχείων από τα 'Περιοχή Δικτύου':

.    .   .      \\<Server Name>\poldirs\teachers\nethood

.    .   F,,,ώΠροσαρμοσμένο μενού 'Έναρξη'

.    .          Διαδρομή για τη λήψη στοιχείων από τα 'Έναρξη':

.    .          \\<Server Name>\poldirs\teachers\start

.    F,,,Περιορισμοί

.        5,,,¨Κατάργηση εντολής 'Εκτέλεση'

.        5,,,¨Αφαίρεση των φακέλων από τις 'Ρυθμίσεις' στο μενού 'Έναρξη'

.        5,,,¨Αφαίρεση της γραμμής εργασιών από τις 'Ρυθμίσεις' στο μενού 'Έναρξη'

.        5,,,¨Κατάργηση της εντολής 'Εύρεση'

.        5,,,¨Απόκρυψη των μονάδων δίσκου στο 'Ο Υπολογιστής μου'

.        5,,,¨Απόκρυψη της 'Περιοχής Δικτύου'

.        5,,,¨Χωρίς 'Συνολικό δίκτυο' στην 'Περιοχή Δικτύου'

.        5,,,¨Χωρίς περιεχόμενα ομάδας εργασίας στην 'Περιοχή Δικτύου'

.        5,,,¨Απόκρυψη όλων των στοιχείων της επιφάνειας εργασίας

.        5,,,¨Απενεργοποίηση της εντολής 'Τερματισμός'

.        F,,,ώΧωρίς αποθήκευση των ρυθμίσεων στην έξοδο

.

F,,,Σύστημα

    F,,,Περιορισμοί

        5,,,ώΑπενεργοποίηση των εργαλείων επεξεργασίας μητρώου

        5,,,¨Εκτέλεση μόνο των επιτρεπόμενων εφαρμογών Windows

        5,,,¨Απενεργοποίηση της γραμμής εντολών του MS-DOS

        F,,,¨Απενεργοποίηση των εφαρμογών αποκλειστική λειτουργίας MS-DOS

 


 

 

Αποθηκεύστε το αρχείο πολιτικής που δημιουργήσατε στο directory \WINNT\SYSTEM32\REPL\IMPORT\SCRIPTS (το directory αυτό είναι shared με το όνομα NETLOGON) με το όνομα “config.pol”.

 

Πάτε Αρχείο ΰ Άνοιγμα Μητρώου.

 

Κάντε Double Click στο εικονίδιο “Τοπικός υπολογιστής” και ορίστε τα πεδία σύμφωνα με το ακόλουθο διάγραμμα:

 

 


Τοπικός Υπολογιστής

5,,,Δίκτυο

.    5,,,Έλεγχος Πρόσβασης

.    .   F,,,ώΈλεγχος πρόσβασης σε επίπεδο χρήστη

.    .          Όνομα Ταυτοποίησης: <Δώστε το Domain>

.    .          Τύπος ταυτοποίησης: Τομέας των Windows NT

.    .

.    5,,,Σύνδεση

.    .   5,,,¨Πληροφορίες σύνδεσης

.    .   F,,,ώΑπαιτείται επαλήθευση μέσω δικτύου για πρόσβαση στα Windows

.    .

.    5,,,Microsoft Client για δίκτυα NetWare

.    .   5,,,¨Προτιμώμενος διακομιστής

.    .   5,,,¨Υποστήριξη μεγάλων ονομάτων αρχείων

.    .   5,,,¨Κατάσταση αναζήτησης

.    .   F,,,¨Απενεργοποίηση αυτόματης σύνδεσης στο NetWare

.    .

.    5,,,Microsoft Client για δίκτυα Windows

.    .   5,,,ώΣύνδεση με τα Windows NT

.    .   .      Όνομα τομέα: <Δώστε το Domain>

.    .   .      ώΕμφάνιση των πληροφοριών σύνδεσης

.    .   .      ¨ Απενεργοποίηση απόκρυψης του κωδικού πρόσβασης στον τομέα

.    .   F,,,ώΟμάδα εργασίας

.    .          Ομάδα εργασίας: <Δώστε όνομα ομάδα ίδιο με το Domain>

.    .          Εναλλακτική ομάδα εργασίας: <Δώστε όνομα ομάδα ίδιο με το Domain>

.    .

.    5,,,Κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών στα δίκτυα NetWare

.    .   F,,,¨Απενεργοποίηση κοινοποίησης SAP

.    .

.    5,,,Κωδικοί πρόσβασης

.    .   5,,,ώΑπόκρυψη κωδικών πρόσβασης των κοινόχρηστων στοιχείων με αστερίσκους

.    .   5,,,ώΧωρίς αυτόματη χρήση κοινών κωδικών

.    .   5,,,¨Απαιτείται ένας αλφαριθμητικός κωδικός πρόσβασης για τα Windows

.    .   F,,,ώΕλάχιστο μήκος κωδικού πρόσβασης στα Windows

.    .          Μήκος: 3

.    .

.    5,,,Δίκτυο μέσω τηλεφώνου

.    .   F,,,¨Απενεργοποίηση εισερχόμενων κλήσεων

.    .

.    5,,,Κοινή χρήση

.    .   5,,,¨Απενεργοποίηση κοινής χρήσης αρχείων

.    .   F,,,¨Απενεργοποίηση κοινής χρήσης εκτυπωτών

.    .

.    5,,,SNMP

.    .   5,,,¨Κοινότητες

.    .   5,,,¨Επιτρεπόμενοι διαχειριστές

.    .   5,,,¨Παγιδεύσεις για τη 'Δημόσια' κοινότητα

.    .   F,,,¨Internet MIB (RFC1156)

.    .

.    F,,,Ενημέρωση

.        ώΑπομακρυσμένη ενημέρωση

.           Κατάσταση ενημέρωσης: Αυτόματη (προεπιλεγμένη διαδρομή)

.           ώΕμφάνιση μηνυμάτων σφαλμάτων

.           ¨Εξισορρόπηση φορτίου

.

F,,,Σύστημα

    5,,,ώΕνεργοποίηση προφίλ χρηστών

    5,,,¨Διαδρομή δικτύου για την εγκατάσταση των Windows

    5,,,¨Διαδρομή δικτύου για την περιήγηση των Windows

    5,,,¨Εκτέλεση

    5,,,¨Εκτέλεση μία φορά

    F,,,¨Εκτέλεση υπηρεσιών


Κάντε Double Click στο εικονίδιο “Τοπικός Χρήστης” και ορίστε όλα τα πεδία κενά (να μην είναι τίποτα επιλεγμένο).

Τέλος θα πρέπει να ελέγξετε από τους Κωδικούς Πρόσβασης (από τον Πίνακα Ελέγχου) ώστε τα προφίλ των χρηστών να είναι ορισμένα όπως στην εικόνα 1.

 

Εικόνα 1

 

 

 

Προτεινόμενα περιεχόμενα των προσαρμοσμένων φακέλων και της επιφάνειας εργασίας των χρηστών

 

Η σύνθεση των στοιχείων που ακολουθεί διαμορφώθηκε με οδηγό τις απαιτήσεις που προέκυψαν από το ειδικό λογισμικό που κατασκευάζεται από τους φορείς που εμπλέκονται στον ΟΔΥΣΣΕΑ και την ασφάλεια που θέλαμε να πετύχουμε σε κάθε μία από τις δύο κύριες ομάδες χρηστών. Η σύνθεση αυτή μπορεί μελλοντικά να αλλάξει ώστε να εκπληρώνει τις απαιτήσεις του νέου λογισμικού.

 

 

 

Προτεινόμενοι προσαρμοσμένοι φάκελοι και επιφάνεια εργασίας μαθητών

 

Στο μενού 'Έναρξη' θα υπάρχει το 'δέντρο' που φαίνεται στο επόμενο σχήμα. Αυτό το 'δέντρο' είναι το βασικό. Κάθε εφαρμογή που θα προστίθεται θα προσθέτει και κάποιους ακόμα κλάδους.

 


Έναρξη

5,,Βοήθεια

5,,Έγγραφα

F,,Προγράμματα

   5,,Microsoft Word

   5,,Microsoft Power Point

   5,,Microsoft Photo Editor

   5,,Microsoft Outlook

   5,,Microsoft NetMeeting

   5,,Microsoft FrontPage

   5,,Microsoft Excel

   5,,Microsoft Binder

   5,,Microsoft Access

   5,,Βοηθήματα

   .   5,,Σημειωματάριο

   .   5,,Ζωγραφική

   .   5,,Αριθμομηχανή

   .   5,,WordPad

   .   5,,Imaging

   .   5,,Πολυμέσα

   .   .   5,,Αναπαραγωγή CD

   .   .   5,,Αναπαραγωγή πολυμέσων

   .   .   5,,Ένταση ήχου

   .   .   5,,Ηχογράφηση

   .   .   5,,Στοιχείο ελέγχου ActiveMovie

   .   .   F,,Τύποι αρχείων του ActiveMovie

   .   F,,Παιχνίδια

   .       5,,Κούπες

   .       5,,Κυψέλες

   .       5,,Ναρκαλιευτής

   .       F,,Πασιέντζα

   F,,Internet Explorer

      5,,Internet Explorer

      5,,Outlook Express

      5,,Βιβλίο Διευθύνσεων

      F,,Γραμμή Καναλιών

 


 

Στο Desktop θα υπάρχουν τα αντίστοιχα εικονίδια για τα ακόλουθα προγράμματα:

 

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Outlook

Microsoft Photo Editor

Microsoft Power Point

Microsoft Word

Outlook Express

 

Εκτός από τα παραπάνω οι μαθητές θα υπόκεινται και στους ακόλουθους περιορισμούς:

 

 

Δεν θα έχουν άμεση πρόσβαση στους δίσκους του τερματκού.

Δεν θα έχουν άμεση πρόσβαση στους πόρους του δικτύου.

Δεν θα έχουν πρόσβαση στον 'Πίνακα Ελέγχου'.

Δεν θα έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης προγραμμάτων σε MS-DOS mode.

Δεν θα έχουν τη δυνατότητα να 'ανοίξουν' MS-DOS prompt.

Δεν θα έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης φακέλων και εγγράφων από το μενού 'Έναρξη'.

 

 

Προτεινόμενοι προσαρμοσμένοι φάκελοι και επιφάνεια εργασίας καθηγητών

 

Στο μενού 'Έναρξη' θα υπάρχει το 'δέντρο' που φαίνεται στο επόμενο σχήμα. Αυτό το 'δέντρο' είναι το βασικό. Κάθε εφαρμογή που θα προστίθεται θα προσθέτει και κάποιους ακόμα κλάδους.

 


Έναρξη

5,,Εκτέλεση

5,,Βοήθεια

5,,Εύρεση

.    5,,Αρχεία ή Φακέλους

.    5,,Υπολογιστή

.    F,,Με τη βοήθεια του Microsoft Outlook

5,,Ρυθμίσεις

.    5,,Πίνακας Ελέγχου

.    5,,Εκτυπωτές

.    F,,Γραμμή εργασιών

5,,Έγγραφα

F,,Προγράμματα

   5,,Microsoft Word

   5,,Microsoft Power Point

   5,,Microsoft Photo Editor

   5,,Microsoft Outlook

   5,,Microsoft NetMeeting

   5,,Microsoft FrontPage

   5,,Microsoft Excel

   5,,Microsoft Binder

   5,,Microsoft Access

   5,,Γραμμή εντολών του MS-DOS

   5,,Εξερεύνηση των Windows

   5,,Βοηθήματα

   .   5,,Σημειωματάριο

   .   5,,Ζωγραφική

   .   5,, Αριθμομηχανή

   .   5,, WordPad

   .   5,, Imaging

   .   5,, Πολυμέσα

   .   .   5,,Αναπαραγωγή CD

   .   .   5,,Αναπαραγωγή πολυμέσων

   .   .   5,,Ένταση ήχου

   .   .   5,,Ηχογράφηση

   .   .   5,,Στοιχείο ελέγχου ActiveMovie

   .   .   F,,Τύποι αρχείων του ActiveMovie

   .   5,,Παιχνίδια

   .   .   5,,Κούπες

   .   .   5,,Κυψέλες

   .   .   5,,Ναρκαλιευτής

   .   .   F,,Πασιέντζα

   .   F,,Εργαλεία Συστήματος

   .       5,,Εποπτεία συστήματος

   .       F,,Μέτρηση πόρων

   F,,Internet Explorer

      5,,Internet Explorer

      5,,Outlook Express

      5,,Βιβλίο Διευθύνσεων

      5,,Γραμμή Καναλιών

      F,,Οδηγός σύνδεσης

 


Στο Desktop θα υπάρχουν τα αντίστοιχα εικονίδια για τα ακόλουθα προγράμματα:

 

 

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Outlook

Microsoft Photo Editor

Microsoft Power Point

Microsoft Word

Outlook Express

 

Εκτός από τα παραπάνω οι καθηγητές θα υπόκεινται και στους ακόλουθους περιορισμούς:

 

 

Δεν θα έχουν πρόσβαση σε μερικά στοιχεία του 'Πίνακα Ελέγχου' τα οποία ορίζουν κρίσιμες παραμέτρους του συστήματος.