Οδηγίες εγκατάστασης του Seagate Backup Exec

Η διαδικασία εγκατάστασης αναφέρεται σε κάθε module χωριστά αλλά μπορείτε να δώσετε όλα τα serial numbers από την αρχή και να γίνει με μια κίνηση όλη η εγκατάσταση.

Hint: Κάντε επανεκκίνηση του server πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση και ελέγξτε αν το tape drive είναι σωστά εγκατεστημένο και ο οδηγός έχει φορτωθεί.

 


 

Εγκατάσταση του Seagate Backup Exec for Windows NT έκδοση 7.0

Το CD είναι autostart (αν δεν μπορεί να ξεκινήσει μόνο του τρέξτε το αρχείο Setup.exe).

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η εγκατάσταση γίνεται ως εξής:

Επιλέξτε εγκατάσταση για Windows NT. Στη συνέχεια πιέστε το [Next].

Όταν εμφανιστεί η άδεια χρήσης του προϊόντος πιέστε το [Yes] και στη συνέχεια πιέστε το [Next].

Πιέστε το [Install Backup Exec Software or Option].

Γράψτε το Serial Number του Upgrade της έκδοσης, πιέστε το [Add] και στη συνέχεια πιέστε το [Next].

Οι επιλογές για το τι θα εγκατασταθεί θα πρέπει να συμφωνούν με τον ακόλουθο πίνακα:

Backup Exec

ΝΑΙ

Tape Device Drivers

ΟΧΙ

Online Documentation

Προαιρετικό

Agent Accelerator for Windows NT

ΝΑΙ

Επιλέξτε να αντικατασταθεί η παλιά έκδοση πιέζοντας το [Yes]. Στη συνέχεια πιέστε το [Next].

Ορίστε ένα λογαριασμό συστήματος με τον οποίο θα χρησιμοποιούνται τα services του backup. Προτείνεται να δώσετε το login και το password του administrator. π.χ.

Username administrator
From <domain>
password ********

Όταν εμφανιστεί το "Previous Backup Exec Installation" dialog box πιέστε μόνο το [OK] χωρίς να συμπληρώσετε άλλα στοιχεία.

Επιλέξτε τη δημιουργία "Common Program Group" και πιέστε το [Next].

Από τον πίνακα με τα Domains που θα εμφανιστεί επιλέξτε το domain του server σας για το οποίο θα εγκατασταθεί ο Agent Accelerator και πιέστε το [Next].

Από τον πίνακα με τους servers που θα εμφανιστεί επιλέξτε τον server σας (θα πρέπει να είναι μόνο ένας της μορφής \\<domain>\<server name>) στον οποίο θα εγκατασταθούν τα αρχεία του Agent Accelerator και πιέστε το [Next].

Θα πληροφορηθείτε ότι έχετε επιλέξει την εγκατάσταση στο \\<domain>\<server name>. Εδώ πιέστε το [Next].

Ορίστε ένα λογαριασμό administrator με τον οποίο θα προσπελαύνονται τα services του backup. π.χ.

Server <Server name>
Connected as Administrator
Password ********

και στη συνέχεια πιέστε το [Next].

Κάντε το ίδιο και στη επόμενη φάση για τον Backup Operator ή τον administrator που θα χρησιμοποιεί τα services.

Ελέγξτε το log file που εμφανίζεται στη συνέχεια και αν όλα είναι εντάξει (No errors on server...) πιέστε το [Next] για να τελειώσει η εγκατάσταση.

Ακολουθεί το dialog box που σας ρωτάει αν θέλετε να κάνετε Online registration. (Προτείνεται να μην το κάνετε).

Τέλος εμφανίζεται το dialog box που σας ρωτάει αν θέλετε να δείτε το readme file.

 


 

Εγκατάσταση του Seagate Backup Exec Agent for Microsoft Exchange Server for Windows NT

Το CD είναι autostart (αν δεν μπορεί να ξεκινήσει μόνο του τρέξτε το αρχείο Setup.exe).

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 

Επιλέξτε εγκατάσταση για Windows NT. Στη συνέχεια πιέστε το [Next].

Όταν εμφανιστεί η άδεια χρήσης του προϊόντος πιέστε το [Yes] και στη συνέχεια πιέστε το [Next].

Πιέστε το [Install Backup Exec Software or Option].

Γράψτε το Serial Number του Upgrade Option, πιέστε το[Add] και στη συνέχεια πιέστε το [Next].

Οι επιλογές για το τι θα εγκατασταθεί θα πρέπει να συμφωνούν με τον ακόλουθο πίνακα:

Backup Exec

ΝΑΙ

Tape Device Drivers

ΟΧΙ

Online Documentation

Προαιρετικό

Agent Accelerator for Windows NT

ΝΑΙ

Agent for Microsoft Exchange Server

ΝΑΙ

Επιλέξτε να αντικατασταθεί η παλιά έκδοση πιέζοντας το [Yes]. Στη συνέχεια πιέστε το [Next].

Θα εμφανιστούν τα στοιχεία του λογαριασμού του service. Καλό είναι να μη ζητήσετε να αλλάξουν. Αν όμως θέλετε να αλλάξουν θα πρέπει να ορίστε ένα λογαριασμό συστήματος με τον οποίο θα χρησιμοποιούνται τα services του backup. Προτείνεται να δώσετε το login και το password του administrator.

Όταν εμφανιστεί το "Previous Backup Exec Installation" dialog box πιέστε μόνο το [OK] χωρίς να συμπληρώσετε άλλα στοιχεία.

Επιλέξτε τη δημιουργία "Common Program Group" και πιέστε το [Next].

Από τον πίνακα με τα Domains που θα εμφανιστεί επιλέξτε το domain του server σας για το οποίο θα εγκατασταθεί ο Agent Accelerator και πιέστε το [Next].

Από τον πίνακα με τους servers που θα εμφανιστεί επιλέξτε τον server σας (θα πρέπει να είναι μόνο ένας της μορφής \\<domain>\<server name>) στον οποίο θα εγκατασταθούν τα αρχεία του Agent Accelerator και πιέστε το [Next]".

Θα πληροφορηθείτε ότι έχετε επιλέξει την εγκατάσταση στο \\<domain>\<server name>. Εδώ πιέστε το [Next].

Ορίστε ένα λογαριασμό administrator με τον οποίο θα προσπελαύνονται τα services του backup. π.χ.

Server <Server name>
Connected as Administrator
Password ********

και στη συνέχεια πιέστε το [Next].

Κάντε το ίδιο και στη επόμενη φάση για τον Backup Operator ή τον administrator που θα χρησιμοποιεί τα services.

Ελέγξτε το log file που εμφανίζεται στη συνέχεια και αν όλα είναι εντάξει (No errors on server...) πιέστε το [Next] για να τελειώσει η εγκατάσταση.

Ακολουθεί το dialog box που σας ρωτάει αν θέλετε να κάνετε Online registration. (Προτείνεται να μην το κάνετε).

Τέλος εμφανίζεται το dialog box που σας ρωτάει αν θέλετε να δείτε το readme file.

 


 

Εγκατάσταση του Seagate Backup Exec Intelligent Disaster Recovery for Windows NT

Το CD είναι autostart (αν δεν μπορεί να ξεκινήσει μόνο του τρέξτε το αρχείο Setup.exe).

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 

Επιλέξτε εγκατάσταση για Windows NT. Στη συνέχεια πιέστε το [Next].

Όταν εμφανιστεί η άδεια χρήσης του προϊόντος δώστε [Yes] και στη συνέχεια πιέστε το [Next].

Πιέστε το [Install Backup Exec Software or Option].

Γράψτε το Serial Number του Upgrade Option, δώστε [Add] και στη συνέχεια πιέστε το [Next].

Οι επιλογές για το τι θα εγκατασταθεί θα πρέπει να συμφωνούν με τον ακόλουθο πίνακα:

 

Backup Exec

ΝΑΙ

Tape Device Drivers

ΟΧΙ

Online Documentation

Προαιρετικό

Intelligent Disaster Recovery

ΝΑΙ

Agent Accelerator for Windows NT

ΝΑΙ

Agent for Microsoft Exchange Server

ΝΑΙ

Επιλέξτε να αντικατασταθεί η παλιά έκδοση πιέζοντας το [Yes]. Στη συνέχεια πιέστε το [Next].

Θα εμφανιστούν τα στοιχεία του λογαριασμού του service. Καλό είναι να μη ζητήσετε να αλλάξουν. Αν όμως θέλετε να αλλάξουν θα πρέπει να ορίστε ένα λογαριασμό συστήματος με τον οποίο θα χρησιμοποιούνται τα services του backup. Προτείνεται να δώσετε το login και το password του administrator.

Όταν εμφανιστεί το "Previous Backup Exec Installation" dialog box πιέστε μόνο το [OK] χωρίς να συμπληρώσετε άλλα στοιχεία.

Επιλέξτε τη δημιουργία "Common Program Group" και πιέστε το [Next].

Από τον πίνακα με τα Domains που θα εμφανιστεί επιλέξτε το domain του server σας για το οποίο θα εγκατασταθεί ο Agent Accelerator και πιέστε το [Next].

Από τον πίνακα με τους servers που θα εμφανιστεί επιλέξτε τον server σας (θα πρέπει να είναι μόνο ένας της μορφής \\<domain>\<server name>) στον οποίο θα εγκατασταθούν τα αρχεία του Agent Accelerator και πιέστε το [Next]".

Θα πληροφορηθείτε ότι έχετε επιλέξει την εγκατάσταση στο \\<domain>\<server name>. Εδώ πιέστε το [Next].

Ορίστε ένα λογαριασμό administrator με τον οποίο θα προσπελαύνονται τα services του backup. π.χ.

Server <Server name>
Connected as Administrator
Password ********

και στη συνέχεια πιέστε το [Next].

Κάντε το ίδιο και στη επόμενη φάση για τον Backup Operator ή τον administrator που θα χρησιμοποιεί τα services.

Ελέγξτε το log file που εμφανίζεται στη συνέχεια και αν όλα είναι εντάξει (No errors on server...) πιέστε το [Next] για να τελειώσει η εγκατάσταση.

Ακολουθεί το dialog box που σας ρωτάει αν θέλετε να κάνετε Online registration. (Προτείνεται να μην το κάνετε).

Τέλος εμφανίζεται το dialog box που σας ρωτάει αν θέλετε να δείτε το readme file.


 

Εγκατάσταση του Open File Manager for NT v3.1 (St. Bernard Software)

Τοποθετήστε στο Drive Α: τη δισκέτα και τρέξτε το αρχείο Install.exe.

Ακολουθήστε τη διαδικασία στην οθόνη και συμπληρώστε τα στοιχεία που σας ζητούνται. π.χ.

Your Name ODYSSEAS
Organization Ministry of Education
Serial Number xxxxxxxxxxxxx

Πιέστε το [I agree] όταν εμφανιστεί η άδεια χρήσης του προϊόντος.

Αφήστε το προεπιλεγμένο directory για εγκατάσταση και πιέστε το [Continue].

Επειδή το directory πιθανότατα δεν θα υπάρχει όταν ρωτηθείτε για το αν θέλετε να δημιουργηθεί απαντήστε "Yes".

Απαντήστε "Yes" στην ερώτηση για το αν θέλετε να δημιουργηθεί program group και αφήστε τις προεπιλογές όπως είναι.

Πιέστε το [Run OFMWIN now].

Από το παράθυρο με τους Servers επιλέξτε τον Server σας και πιέστε το [Install] και στη συνέχεια πιέστε το [OK] χωρίς να πειράξετε τις προεπιλογές.

Πιέστε το [Exit].

Πάτε στο directory C:\OFM και τρέχετε το αρχείο OFMNT.EXE.

Πιέστε το [Install].

Πιέστε το [Re-boot Now] και η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.


 

Ρυθμίσεις και ενέργειες που χρειάζονται την πρώτη φορά χρήσης του Backup

Μόλις τρέξετε το Backup Exec για πρώτη φορά θα ξεκινήσει ένας Wizard για τον εντοπισμό των backup devices.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη αφήνοντας τις προεπιλογές.

Επιλέξτε το επίπεδο προστασίας από εγγραφή των μέσων αποθήκευσης πιέζοντας το [Select Protection Level].

Αφήστε τις προεπιλογές και πιέστε το [Τέλος].

Αμέσως θα ξεκινήσει ο Wizard για την προετοιμασία του Intelligent Disaster Recovery. Εδώ θα χρειαστείτε τις τέσσερις κενές δισκέτες που έρχονται μαζί στην συσκευασία του Intelligent Disaster Recovery ή οποιεσδήποτε άλλες άδειες formatted δισκέτες χωρητικότητας 1,44MB και το CD των Windows NT. Όταν έχετε ετοιμάσει αυτές τις δισκέτες δώστε "Επόμενο" για συνέχεια.

Επιλέξτε την εναλλακτική θέση (π.χ. A: ή D: ή κάποιο network drive) που θα κρατούνται οι πληροφορίες του Intelligent Disaster Recovery ώστε να μη χαθούν σε περίπτωση καταστροφής του σκληρού δίσκου. Καλό είναι να μην είναι partition του ίδιου δίσκου.

Όταν σας ρωτήσει το πρόγραμμα αν θέλετε να δημιουργήσετε τώρα τις δισκέτες απαντήστε "yes" και πιέστε το [Επόμενο].

Στην επόμενη οθόνη πιέστε το [Επόμενο] (ισχύει αν έχετε κάνει την εγκατάσταση των ΝΤ από γνήσιο CD διαφορετικά πρέπει να ορίσετε το path που βρίσκεται η εφαρμογή δημιουργίας των δισκετών εκκίνησης των Windows NT). Το CD των Windows NT θα πρέπει να είναι στο CD-ROM drive.

Πιέστε το [Continue] χωρίς να πειράξετε τίποτα άλλο.

Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες στην οθόνη μέχρι να ολοκληρωθεί η δημιουργία των δισκετών.