Παράρτημα Β: Ειδικά στοιχεία για τον Server

 

Πίνακες για την εγκατάσταση του Microsoft Windows NT Server 4.0

NT Server Name

 

Πίνακας 1

DNS

Host Name  
Domain  
DNS Service Search Order  
Domain Suffix Search Order  

Πίνακας 2

Computer Name  
Domain  

Πίνακας 3

 

 

Πίνακες για την εγκατάσταση του Microsoft Exchange Server 5.5

Organization Name  
Site Name  

Πίνακας 4

Host name or TCP/IP address of the host

 

Πίνακας 5

Διεύθυνση του κόμβου σας

 

Πίνακας 6