Παράρτημα Α: Γενικές οδηγίες εγκατάστασης οδηγών για κάρτες ήχου και κάρτες οθόνης

 

Οι οδηγίες που ακολουθούν είναι μόνο η γενική μέθοδος εγκατάστασης των οδηγών για κάρτες οθόνης και κάρτες ήχου στα Windows NT 4.0. Λεπτομέρειες για κάθε κάρτα μπορείτε να βρείτε από τα εγχειρίδια εγκατάστασης του κατασκευαστή ή από τον αντίστοιχο κόμβο στο internet.

 

Εγκατάσταση οδηγών κάρτας οθόνης

Πάτε στο 'Control Panel' και κάνετε double click στο εικονίδιο 'Display'. Στο παράθυρο που θα ανοίξει επιλέγετε την καρτέλα 'Settings'. Πιέζετε το [Display Type]. Στο παράθυρο που εμφανίζετε πιέζετε το [Change]. Θα εμφανιστεί μια λίστα με κατασκευαστές και μοντέλα που είναι καταχωρημένα στα Windows NT και υπάρχουν οδηγοί στο ίδιο CD των Windows NT. Αν δεν βρείτε το μοντέλο της κάρτας οθόνης του έχει το σύστημά σας θα χρειαστείτε τη δισκέτα ή το CD με τους οδηγούς του κατασκευαστή της κάρτας. Στην περίπτωση αυτή πιέστε το [Have Disk] και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

 

Εγκατάσταση οδηγών κάρτας ήχου

Πάτε στο 'Control Panel' και κάνετε double click στο εικονίδιο 'Multimedia'. Στο παράθυρο που θα ανοίξει επιλέγετε την καρτέλα 'Devices'. Πιέστε το [Add]. Θα εμφανιστεί η λίστα με του υπάρχοντες οδηγούς καρτών ήχου. Αν η κάρτα σας δεν περιλαμβάνεται σ' αυτούς ή συνοδεύεται από οδηγούς του κατασκευαστή για Windows NT επιλέξτε Unlisted or Updated Driver και πιέστε το [OK]. Θα εμφανιστεί ένα Dialog box όπου θα πρέπει να γράψετε τη διαδρομή (path) στην οποία βρίσκονται οι οδηγοί της κάρτας ήχου. Αν δεν γνωρίζετε ποια είναι ακριβώς αυτή η διαδρομή, πιέστε το [Browse] για να τη βρείτε. Πιέστε το [OK] για να διαβάσει το σύστημα τους οδηγούς που υπάρχουν στη διαδρομή που δώσατε. Από τη λίστα με τους οδηγούς που εντοπίστηκαν επιλέξτε αυτόν που ταιριάζει στην κάρτα σας και πιέστε το [OK] για να εγκατασταθεί.