ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

Αποτύπωση εργασιών δημιουργίας υποδομής για το έργο ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Σχήμα διαχείρισης εξοπλισμού υποδομής

Checklist προσωρινής παραλαβής

Πρότυπα έντυπα προσωρινής παραλαβής