Συγκεντρωτικός πίνακας αποτύπωσης εργασιών δημιουργιάς υποδομής για το έργο "ΟΔΥΣΣΕΑΣ"
 
α/α Σχολείο ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ CABLING ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΜΒΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
                 
1 Γυμνάσιο Παραλίας ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
2 3ο Γυμνάσιο Πάτρας ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
3 Πειραματικό Γυμνάσιο Πάτρας ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
4 1ο και 6ο Γυμνάσιο OXI OXI OXI ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
5 5ο Γυμνάσιο Πάτρας ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
6 15ο Γυμνάσιο Πάτρας ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
7 Γυμνάσιο Ρίου ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
                 
8 1ο Γυμνάσιο Σύρου ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
9 Γυμνάσιο Ιου ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
                 
10 2ο Γυμνάσιο Σάμου ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
11 Γυμνάσιο Καρλοβάσου ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ   ΟΧΙ
                 
12 Γυμνάσιο Καλλονής ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
13 2ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
14 3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
                 
15 1ο Γυμνάσιο Ξάνθης ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
16 2ο Γυμνάσιο Ξάνθης ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
17 3ο Γυμνάσιο Ξάνθης ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
18 5ο Γυμνάσιο Ξάνθης ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
19 6ο Γυμνάσιο Ξάνθης ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
20 ΠΙ NAI ΝΑΙ ΝΑΙ NAI ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
          ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ INTERNET      
  ΚΟΜΒΟΣ 1, ΡΙΟ     ΝΑΙ NAI ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
  ΚΟΜΒΟΣ 2, ΙΕΛ     ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
  ΚΟΜΒΟΣ 3, Π.ΑΙΓΑΙΟΥ     NAI NAI ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
                 
    Συντάχθηκε από Χρ.Μπακάλμπαση, 12/22/98 12:50  
                 

Last Updated on 22/12/1998