Ενημερωτικό υλικό για την εγκατάσταση Υποδομής του έργου “Οδυσσέας”

 

1. Στο πλαίσιο των εργασιών Εγκατάστασης Υποδομής (Α) του έργου ΟΔΥΣΣΕΑΣ κρίθηκε σκόπιμη η δημιουργία της σελίδας "Αποτύπωση εργασιών δημιουργίας υποδομής για το έργο ΟΔΥΣΣΕΑΣ" ( Διαθέσιμο και το αντίστοιχο excel αρχείο ) με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των συμμετεχόντων στο έργο. Την ευθύνη της ενημέρωσης της συγκεκριμένης σελίδας έχει ο Χ.Μπακάλμπασης (ΙΤΥ) ο οποίος είναι υπεύθυνος εργασιών Εγκατάστασης Υποδομής για όλο το έργο. Η συγκεκριμένη σελίδα θα ενημερώνεται και θα εμπλουτίζεται με την πρόοδο των εργασιών με νέα στοιχεία, ώστε να μπορεί να αποτυπωθεί καλύτερα η πορεία των εργασιών.

2. Στην προσπάθεια για καλύτερη ενημέρωση στις εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού σας υπενθυμίζω για την ύπαρξη του παρακάτω υλικού στην βιβλιοθήκη εγγράφων του “Οδυσσέας”.

A/A

Τίτλος

Έκδοση

Υπεύθυνος Ημερ/νία

47

Σύμβαση με προμηθευτή (Α΄)

1.0

Χ.Μπακάλμπασης 26/11/97

26

Σύνταξη προδιαγραφών - Προκήρυξη διαγωνισμού Α'

1.0

Χ.Μπακάλμπασης 19/09/97

10

Π3.3: Εργονομικός Σχεδιασμός και Προδιαγραφές Εργαστηρίων

1.0

Χ.Μπακάλμπασης 26/3/97

8

Σχεδιασμός και Λειτουργικές Προδιαγραφές Δικτύου

1.0

K.Καρανάσιος 26/03/97

3. Επιπλέον υπάρχει υλικό που βοηθάει τους υπεύθυνους για το στήσιμο (εγκατάσταση και σύνδεση στο δίκτυο), παραλαβή του εξοπλισμού στις διάφορες φάσεις του έργου αλλά και λειτουργία αυτού σε επόμενη φάση: