ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ


Η σελίδα αυτή θα περιλαμβάνει διαδικασίες στα πλαίσια των οποίων θα ανατίθεται στους μαθητές η διεκπεραίωση ολοκληρωμένων συνθετικών εργασιών βασισμένων σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους με χρήση κατάλληλων υπολογιστικών εργαλείων. Έτσι οι μαθητές θα εμπλέκονται σε πειραματισμούς που περιλαμβάνουν εναλλακτικά σενάρια διδασκαλίας ενός μαθήματος και μέσω αυτών θα εξερευνούν τις έννοιες, τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η σχετική πληροφορία και θα εξάγουν τα απαραίτητα συμπεράσματα.
Επίσης θα παρέχονται πληροφορίες εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα όπου θα γίνεται παράθεση της ύλης με κίνηση, γραφήματα, χάρτες, εικόνες κλπ. και παράλληλα θα παρέχονται δυνατότητες αναζήτησης και πλοήγησης.English Page
Επιστροφή


Επιμέλεια Σελίδας: odysseasweb@cti.gr
Hμερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης: 07/05/1998