ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ


Η σελίδα αυτή θα παρέχει ένα περιβάλλον ελεύθερης πρόσβασης σε επιλεγμένους κόμβους του δικτύου. Οι κόμβοι αυτοί (λίγες εκατοντάδες διευθύνσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και όσες είναι κατάλληλες από τον ελληνικό χώρο) θα κατηγοριοποιηθούν με βάση την πληροφορία και το υλικό που περιέχουν στα παρακάτω πολιτιστικά αντικείμενα:

Εκτός από τα παραπάνω θα διερευνηθεί και η ύπαρξη κατάλληλων κόμβων και για άλλα πολιτιστικά αντικείμενα (χορός, θέατρο) και την πολιτιστική κληρονομιά σε εθνικό επίπεδο. Πέρα από αυτά θα επιλεγούν και διάφοροι κόμβοι με περιεχόμενο κυρίως ψυχαγωγικό όπως τουριστικές πληροφορίες ή θέματα για τον αθλητισμό. Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για να αποτελέσουν ένα πρώτο ερέθισμα για τους μαθητές σχετικά με τη χρήση του δικτύου και την ανάκτηση πληροφορίας από αυτό.

English Page
Επιστροφή


Επιμέλεια Σελίδας: odysseasweb@cti.gr
Hμερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης: 07/05/1998