Νομός

Σχολείο

Χανίων

1ο Ενιαίο Λύκειο Χανίων

Χανίων

2ο Γυμνάσιο Χανίων

Χανίων

2ο ΤΕΕ Χανίων

Χανίων

3ο Ενιαίο Λύκειο Χανίων

Χανίων

7ο Γυμνάσιο Χανίων

Χανίων

7ο Ενιαίο Λύκειο Χανίων

Χανίων

9ο Γυμνάσιο Χανίων

Χανίων

Γυμνάσιο Κουνουπιδιανών

Χανίων

Γυμνάσιο Μουρνιών

Χανίων

Γυμνάσιο Ν. Κυδωνίας