Νομός

Σχολείο

Θεσσαλονίκης

12ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκης

13ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκης

14ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκης

15ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκης

16ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκης

1ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς

Θεσσαλονίκης

1ο Γυμνάσιο Μαλακόπης

Θεσσαλονίκης

1ο Γυμνάσιο Τριανδρίας Θεσσαλ.

Θεσσαλονίκης

1ο Γυμνάσιο Χαριλάου

Θεσσαλονίκης

1ο Ενιαίο Λύκειο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκης

1ο ΤΕΕ Επανομής

Θεσσαλονίκης

1ο ΤΕΕ Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκης

1ο ΤΕΕ Καλαμαριάς

Θεσσαλονίκης

1ο ΤΕΕ Πυλαίας

Θεσσαλονίκης

21ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκης

32ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκης

4ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς

Θεσσαλονίκης

4ο ΣΕΚ Θεσ/νικης

Θεσσαλονίκης

4ο ΣΕΚ Θεσ/νικης

Θεσσαλονίκης

5ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς

Θεσσαλονίκης

5ο ΣΕΚ Θεσ/νικης

Θεσσαλονίκης

6ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς

Θεσσαλονίκης

6ο ΤΕΕ Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκης

7ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς

Θεσσαλονίκης

8ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκης

9ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκης

9ο ΤΕΕ Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκης

Γυμνάσιο Νέων Επιβατών

Θεσσαλονίκης

ΣΕΚ Εύοσμου