Νομός

Σχολείο

Σερρών

1ο ΣΕΚ Σερρών

Σερρών

2ο Γυμνάσιο Σερρών

Σερρών

4ο Γυμνάσιο Σερρών

Σερρών

6ο Γυμνάσιο Σερρών

Σερρών

Γυμνάσιο Δημητριτσιου Σερρών

Σερρών

Γυμνάσιο Νιγρίτης

Σερρών

Γυμνάσιο Σκοτούσης

Σερρών

Γυμνάσιο Σκουτάρεως

Σερρών

Γυμνάσιο Τερπνής Αναστασιάδειο

Σερρών

Ενιαίο Λύκειο Μαυροθάλασσας

Σερρών

Ενιαίο Λύκειο Νέου Σκοπού Σερρών

Σερρών

Ενιαίο Λύκειο Πρόβατα

Σερρών

ΣΕΚ Σιδηροκάστρου

Σερρών

ΤΕΕ Νιγρίτας