Νομός

Σχολείο

Μεσσηνίας

1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας

Μεσσηνίας

1ο ΣΕΚ Μεσσηνίας

Μεσσηνίας

1ο ΣΕΚ Μεσσηνίας - 2ο Εργαστηριο

Μεσσηνίας

2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας

Μεσσηνίας

2ο Ενιαίο Λύκειο Μεσσήνης

Μεσσηνίας

3ο Γυμνάσιο Καλαμάτας

Μεσσηνίας

5ο Γυμνάσιο Καλαμάτας

Μεσσηνίας

6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας

Μεσσηνίας

7ο Γυμνάσιο Καλαμάτας

Μεσσηνίας

Γυμνάσιο Αριστομένους

Μεσσηνίας

Γυμνάσιο Θούριας

Μεσσηνίας

Ενιαίο Λύκειο Ανρδούσης

Μεσσηνίας

Ενιαίο Λύκειο Θούριας

Μεσσηνίας

Ενιαίο Λύκειο Καρδαμύλης