Νομός

Σχολείο

Μαγνησίας

15 Δημοτικό Βόλου

Μαγνησίας

19 Δημοτικό Βόλου

Μαγνησίας

2ο ΣΕΚ Μαγνησίας

Μαγνησίας

2ο ΣΕΚ Μαγνησίας- 2ο Εργαστήριο

Μαγνησίας

45 Δημοτικό Βόλου