Νομός

Σχολείο

Λάρισας

10ο Γυμνάσιο Λάρισας

Λάρισας

1ο ΣΕΚ Λάρισας - 2ο Εργαστήριο
(4ο ΤΕΕ Λάρισας)

Λάρισας

1ο ΣΕΚ Λάρισας 1ο Εργαστήριο 
(2ο ΤΕΕ Λάρισας)

Λάρισας

2ο ΣΕΚ Λάρισας

Λάρισας

3ο Γυμνάσιο Λάρισας

Λάρισας

4 Δημοτικό Λάρισας

Λάρισας

5 Γυμνάσιο Λάρισας

Λάρισας

6ο Γυμνάσιο Λάρισας

Λάρισας

9ο Γυμνάσιο Λάρισας