Νομός

Σχολείο

Κοζάνης

1ο Γυμνάσιο Πτολεμαίδας

Κοζάνης

1ο Ενιαίο Λύκειο Κοζάνης

Κοζάνης

1ο Ενιαίο Λύκειο Πτολεμαίδας

Κοζάνης

1ο ΣΕΚ Κοζάνης

Κοζάνης

2ο ΣΕΚ Κοζάνης

Κοζάνης

3ο Γυμνάσιο Κοζάνης

Κοζάνης

3ο Ενιαίο Λύκειο Πτολεμαιδας

Κοζάνης

4ο Γυμνάσιο Κοζάνης

Κοζάνης

4ο Γυμνάσιο Πτολεμαιδας

Κοζάνης

4ο Ενιαίο Λύκειο Κοζάνης

Κοζάνης

5ο Γυμνάσιο Κοζάνης

Κοζάνης

Γυμνάσιο Κοζάνης Πειραματικό

Κοζάνης

Γυμνάσιο Κρόκου Κοζάνης