Νομός

Σχολείο

Ηρακλείου

11ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Ηρακλείου

1ο ΣΕΚ Ηρακλείου

Ηρακλείου

5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Ηρακλείου

8o Ενιαίο Λύκειο Ηρακλείου

Ηρακλείου

9ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Ηρακλείου

Γυμνάσιο Αρχανών Ηρακλείου

Ηρακλείου

Γυμνάσιο Μελεσών

Ηρακλείου

Γυμνάσιο Μοιρών

Ηρακλείου

Ενιαίο Λύκειο Αγίων Δέκα

Ηρακλείου

Ενιαίο Λύκειο Γαζιού Ηρακλείου

Ηρακλείου

Ενιαίο Λύκειο Τυμπακιού