Νομός

Σχολείο

Ιωαννίνων

10ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων

Ιωαννίνων

1ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων

Ιωαννίνων

1ο ΣΕΚ Ιωαννίνων

Ιωαννίνων

2 Γυμνάσιο Ιωαννίνων

Ιωαννίνων

4ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων

Ιωαννίνων

5ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων

Ιωαννίνων

6ο Ενιαίο Λύκειο Ιωαν. "Ζωσιμαία σχολή"

Ιωαννίνων

7ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων

Ιωαννίνων

8ο Ενιαίο Λύκειο Ιωαννίνων

Ιωαννίνων

Γυμνάσιο Ανατολής

Ιωαννίνων

Γυμνάσιο Ιωαννίνων Ζωσιμαίας πειρ.

Ιωαννίνων

Γυμνάσιο Σταυρακίου