Νομός

Σχολείο

Δυτικής Αττικής

11ο Γυμνάσιο Ιλίου

Δυτικής Αττικής

1ο ΤΕΕ Ασπρόπυργου

Δυτικής Αττικής

1ο ΤΕΕ Ελευσίνας

Δυτικής Αττικής

3ο ΣΕΚ. Δυτικής Αττικής (Μέγαρα)

Δυτικής Αττικής

5ο ΣΕΚ. Γ' Αθηνάς

Δυτικής Αττικής

9ο Γυμνάσιο Ιλίου