Νομός

Σχολείο

Αρκαδίας

1ο Ενιαίο Λύκειο Τρίπολης

Αρκαδίας

1ο ΤΕΕ Μεγαλόπολης

Αρκαδίας

1ο ΤΕΕ Τρίπολης

Αρκαδίας

2ο Γυμνάσιο Τρίπολης

Αρκαδίας

3ο Γυμνάσιο Τρίπολης

Αρκαδίας

4ο Ενιαίο Λύκειο Τρίπολης