Νομός

Σχολείο

Αιτωλ/νιας

1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου

Αιτωλ/νιας

1ο Ενιαίο Λύκειο Μεσολογγίου

Αιτωλ/νιας

1ο ΣΕΚ Αιτωλ/νιας

Αιτωλ/νιας

1ο ΤΕΕ Αμφιλοχίας

Αιτωλ/νιας

2ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου

Αιτωλ/νιας

2ο Ενιαίο Λύκειο Αγρινίου

Αιτωλ/νιας

2ο ΤΕΕ Αγρινίου

Αιτωλ/νιας

4ο Γυμνάσιο Αγρινίου

Αιτωλ/νιας

4ο Ενιαίο Λύκειο Αγρινίου

Αιτωλ/νιας

5ο Γυμνάσιο Αγρινίου

Αιτωλ/νιας

5ο Ενιαίο Λύκειο Αγρινίου

Αιτωλ/νιας

Γυμνάσιο Καλυβιών Τριχωνίδας

Αιτωλ/νιας

Γυμνάσιο Λεπενούς

Αιτωλ/νιας

Ενιαίο Λύκειο Ευηνοχωρίου