Ενιαίο Λύκειο Μαυροθάλασσας
Πλ. Ιωαν. Μεταξά 16
62049
Τηλ, Fax: 0322-31247
Διευθυντής: Αντωνιάδης Γεώργιος

Ενιαίο Λύκειο Νέου Σκοπού Σερρών
Ν. Σκοπός
62044 Σέρρες
Τηλ: 0321-31301, 31173
Διευθυντής: Πελιτάρης Παντελής

<χάρτης