Δείτε το έντυπο υλικό των στιγμιοτύπων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
e42anim.gif (228871 bytes)
Αναζήτηση πληροφορίας στην τοποθεσία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣΕπικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
 • Ποιοι τίτλοι λογισμικού έχουν παραχθεί ή προβλέπεται να παραχθούν στα πλαίσια της Οδύσσειας;
ΣΕΙΡΗΝΕΣ
 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
 2. ΔΙΑΝΟΙΑ
 3. ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΙ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ
 4. ΗΡΟΔΟΤΟΣ
 5. ΕΙΚΩΝ
 6. ΓΑΙΑ
 7. ΧΗ.ΠΟ.ΛΟ
 8. ΚΟΣΜΟΣ
 9. 21 ΕΝ ΠΛΩ
 10. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
 11. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
 12. ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 13. ΕΦΤΕΚΠΕΜ
ΚΙΡΚΗ
 1. MicroWorlds Pro
 2. The Ultimate Human Body / Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρώπινου Σώματος
 3. The New Way Things Work / Οι μηχανές από το Α ως το Ω
 4. English Discoveries
 5. The Geometer's Sketchpad
 6. Interactive Physics
 7. Modellus                                                        
 8. Σε δεύτερη φάση θα έχουμε στην διάθεσή μας τον εξελληνισμό των παρακάτω λογισμικών:

 9. Cell City
 10. Tabletop
 11. Function probe
 12. SimCalc
 13. Cabri Geometry II
 14. Einblicke

ΝΑΥΣΙΚΑ

 1. ΔΕΛΥΣ
 2. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 3. ΛΕΞΙΠΛΟΗΓΗΣΗ
 4. ΚΑΣΤΑΛΙΑ
 5. ΙΡΙΣ
 6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 7. ΚΟΤΙΝΟΣ
 8. ΔΙΚΤΥΩΜΑ
 9. ΕΡΜΗΣ
 10. ΣΥΜΜΑΧΙΑ
 • Ποια είναι τα λογισμικά που έχουν ήδη εγκατασταθεί στα εργαστήρια της Κοινωνίας της Πληροφορίας;
 • Τα λογισμικά που έχουν ήδη εγκατασταθεί στα εργαστήρια είναι οι "Μυκήνες", "Χελωνόκοσμος", "Ηρόδοτος", "Μικρόκοσμος Διανυσμάτων", "Γαία" και "Δημιουργός Μοντέλων".

 • Μπορεί ο επιμορφωτής με δική του πρωτοβουλία να εγκαταστήσει λογισμικά στο εργαστήριο;
 • Η εγκατάσταση οποιουδήποτε εγκεκριμένου λογισμικού στα εργαστήρια ανήκει στις αρμοδιότητες των ΤΥΣΕ. Η εγκατάσταση κάποιων λογισμικών από επιμορφωτές εγκυμονεί κινδύνους που σχετίζονται: α) με την καλή λειτουργία του εργαστηρίου β) με την νόμιμη χρήση εγκεκριμένων λογισμικών. Πάντως η εγκατάσταση λογισμικών από επιμορφωτές-ακόμα και αν αυτά χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους στην Πανεπιστημιακή Μονάδα- δεν είναι η ενδεδειγμένη.

  Σε κάθε περίπτωση ο επιμορφωτής που αποφασίζει να εγκαταστήσει κάποιο λογισμικό σε κάποιο εργαστήριο της Οδύσσειας θα πρέπει να έχει ενημερώσει σχετικά τον Υπεύθυνο του έργου Ε42 που έχει αναλάβει την εκπαίδευσή του, αλλά κυρίως θα πρέπει να έχει αναλάβει την ευθύνη για την καλή λειτουργία του εργαστηρίου μετά την δική του παρέμβαση.

 • Εάν καθηγητές σχολείων που δεν συμμετέχουν στην Οδύσσεια (άρα δεν έχουν παρακολουθήσει επιμόρφωση) ζητήσουν από έναν επιμορφωτή να τους δοθεί κάποιος τίτλος εκπαιδευτικού λογισμικού της Οδύσσειας για να τον χρησιμοποιήσουν στο δικό τους σχολείο ποια θα πρέπει να είναι η απάντηση του επιμορφωτή στο παραπάνω αίτημα;
 • Με δεδομένο ότι η χρησιμοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία προϋποθέτει προηγούμενη επιμόρφωση των καθηγητών πάνω σε αυτά από εξειδικευμένους επιμορφωτές και κατάλληλη τεχνική στήριξη θα ήταν σκόπιμο να μην γίνει αυθαίρετη χρησιμοποίηση των λογισμικών που χρησιμοποιούνται στα σχολεία της Οδύσσειας από άλλα σχολεία.

 


H επιμέλεια των σελίδων έχει γίνει από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τo Κέντρο Πληροφόρησης Οδύσσειας. Τελευταία ενημέρωση τρέχουσας σελίδας  July 12, 2001.

Designed & created by Academic Research Computer Technology Institute. For more information please contact the Odysseia Information Center. Last updated July 12, 2001