Διημερίδα:
Ενημέρωση και Εκπαίδευση σε Σύγχρονες Δικτυακές Τεχνολογίες


Η Διημερίδα  διοργανώθηκε από τον Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών  στην Πάτρα από 14-15 Ιουλίου 2000. Απευθυνόταν  στους υπαλλήλους του ΥΠΕΠΘ και τους υπευθύνους πληροφορικής και νέων τεχνολογιών (ΠΛΗΝΕΤ) των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


  Παρασκευή 14 Ιουλίου 2000

Θεωρητικό Μέρος

10.00 – 10.30        Δρ. Χρήστος Μπούρας
       «Πολιτικές και στρατηγικές ανάπτυξης εκπαιδευτικών δικτύων σε εθνική και διεθνή κλίμακα»
      
10.30 – 11.00        Μάκης Μωραϊτης
       «Δικτυακές τεχνολογίες και υπηρεσίες σε δίκτυο της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - Το Δίκτυο του Πανεπιστημίου Πατρών»
      
11.15 – 11.45        Νίκος Αδαμόπουλος
       «Αρχές σχεδίασης δικτύων - Η περίπτωση του Σχολικού Δικτύου»
      
11.45 – 12.15        Δρ. Αντώνης Λυμπέρης
       «Διευθυνσιοδότηση δικτύων - Η πολιτική ονοματολογίας του Σχολικού Δικτύου»
      
12.15 – 13.00        Γιώργος Σταθακόπουλος
       «Σχεδιασμός και υλοποίηση των υπηρεσιών mail και proxy - Διαχείριση θεμάτων ασφάλειας σε εξυπηρετητές και υπηρεσίες του Σχολικού Δικτύου»
      
13.00 – 13.15        Νίκος Δροσόπουλος
       «Αρχές και Τεχνικές Διαχείρισης Δικτύων. Εφαρμογή στο Σχολικό Δίκτυο»

Πρακτική Άσκηση

14.30 – 15.00        Μάκης Μωραϊτης
       Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του ΚΕΔΔ Παν. Πατρών
      
15.00 – 17.00        Κώστας Σάντας
       Βασικές αρχές διαχείρισης περιβάλλοντος Windows NT
      
17.00 – 18.00        Χρήστος Ντόκος
       Εγκατάσταση, επίβλεψη και υποστήριξη PPP συνδέσεων. Δημιουργία και συντήρηση λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  Σάββατο 15 Ιουλίου 2000

Θεωρητικό Μέρος

9.30 – 10.00        Δρ. Πέτρος Γανός
       «Εισαγωγή στην Τεχνολογία ATM»
      
10.00 – 10.30        Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς
       «Οι Νέες Τεχνολογίες στην Υπηρεσία της Βελτίωσης της Ποιότητας της Εκπαίδευσης - Η συνεισφορά του Ελληνικού Σχολικού Δικτύου»
      
10.30 – 11.00        Διονύσης Καραϊσκάκης
       «Οι εξελίξεις της τεχνολογίας Voice over IP – Υλοποίηση του δικτύου φωνής στο Σχολικό Δίκτυο»
      
11.00 – 11.30        Γιάννης Βιδάλης
       «Παρουσίαση των διαθέσιμων Τηλεπικοινωνιακών Υποδομών και Εφαρμογών στον Ελληνικό χώρο»
      
12.00 – 12.30        Νίκος Αδαμόπουλος
       «Τεχνικές Καταγραφής και Ανάλυσης της Κίνησης στο Ελληνικό Σχολικό Δίκτυο»

Πρακτική Άσκηση

12.30 – 13.30        Αριστείδης Ηλίας
       Καταγραφή και ανάλυση κίνησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – Υποστήριξη λειτουργίας υπηρεσιών και εξυπηρετητών
      
14.30 – 16.30        Νίκος Δροσόπουλος
       Εκπαίδευση σε λογισμικά διαχείρισης δικτύου (HP Openview και CiscoWorks) στο Κέντρο Διαχείρισης του Σχολικού Δικτύου

Κατάλογος Συμμετεχόντων  στην Διημερίδα