Στοιχεία Ενδιαφερομένου


Παρακαλούμε συμπληρώστε πρώτα τα παρακάτω στοιχεία:

Πώς πληροφορηθήκατε για την προκήρυξη του διαγωνισμού του έργου "Ελπήνωρ":

Εφημερίδα Web site του έργου "Σειρήνες" Web site της ενέργειας "Οδύσσεια" Άλλο

 

Όνομα: Επώνυμο:

Διεύθυνση:

 

Θέση/Τίτλος:          
E-mail: 	           
Tηλ.:                 
FAX:                  
 


Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε στις σελίδες του έργου Ε13-Ελπήνωρ επικοινωνήστε με το: kalypso@dias.cti.gr