ΕΡΓΟ “ΕΛΠΗΝΩΡ”

 

Πρόγραμμα Ενημερωτικής Ημερίδας

 

ΙΤΥ, 18 Μαϊου 1998, Θεσσαλονίκη

 

 

10:30 - 11:00 Υποδοχή συμμετεχόντων

 

11:00 - 11:10 Χαιρετισμός

Σ. Μπακογιάννης ΥπΕΠΘ, Διεύθυνση Σπουδών Β΄θμιας Εκπαίδευσης

 

11:15 - 13:00 Εισηγήσεις

11:10 - 11:30 Θ.Χατζηλάκος, ΙΤΥ, Υπεύθυνος Ενέργειας ΟΔΥΣΣΕΙΑ: “Η ενέργεια ΟΔΥΣΣΕΙΑ και ο ρόλος του έργου ΕΛΠΗΝΩΡ”

 

11:30 - 11:45 Ε. Πουπάκη, ΥπΕΠΘ, Δ/νση ΚΠΣ, Χειρίστρια της Ενέργειας ΟΔΥΣΣΕΙΑ: “Ο ρόλος του ΕΠΕΑΕΚ για τον εκσυγχρονισμό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”

 

11:45 - 12:00 Σ. Μπακογιάννης, ΥπΕΠΘ, Διεύθυνση Σπουδών Β΄θμιας Εκπαίδευσης:“Ο θεσμός του Ενιαίου Λυκείου και το έργο ΕΛΠΗΝΩΡ”

 

12:00 - 12:15 Σ. Μπουρέλος, ΠΙ:“Η αξιοποίηση των δικτυακών τεχνολογιών στην διαδικασία μάθησης: Το πιλοτικό έργο ΟΔΥΣΣΕΑΣ”

 

12:15 - 12:30 Χ. Ζαγούρας, ΙΤΥ, “Εκπαιδευτικό Λογισμικό: ΣΕΙΡΗΝΕΣ και τα άλλα έργα λογισμικού της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ”

 

12:30 - 12:45 Κ.Γκάργκα, ΙΤΥ, “Εμπειρίες από την εφαρμογή του ΟΔΥΣΣΕΑ στα σχολεία και ο παραλληλισμός του με το έργο ΕΛΠΗΝΩΡ”

 

12:45 - 13:00 Μ. Σκιαδέλλη, ΙΤΥ, “Το έργο ΕΛΠΗΝΩΡ: παρουσίαση του έργου ΕΛΠΗΝΩΡ και οδηγίες για την υποβολή των προτάσεων”

 

13:00 - 13:30 Διάλειμμα

 

13:30 - 16:00 Συζήτηση, Παρεμβάσεις, Διευκρινίσεις

Συντονίστρια: Κατερίνα Γκάργκα

Ομάδα Ομιλητών: Σ. Μπακογιάννης, Θ. Χατζηλάκος, Σ. Μπουρέλος, Ε. Πουπάκη, Χ.Ζαγούρας, Κ. Γκάργκα, Μ. Σκιαδέλλη